Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Dialogy na Olympe? Nie. V kaviarni Olympia.
Na Olympe sa zhovarali Bohovia. V kaviarni sa zhovaraju Ludia.

Dnes, stretnutie od 17:00 , Kaviaren Olympia, Bratislava
Host Jozef Sivák od 17:30
Tema: Kriza autority a povinnost viest
http://dialogynaolympe.latvomy.info/p/kalendar.html

Podujatie v spolupraci aj s Ludovou univerzitou 
http://utopia.sk/liferay/web/ludova-univerzita

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

Na nasledovnom linku je volne editovatelny dokument  s textom nizsie

https://docs.google.com/document/d/1VumIJtuEvQ-JgQaTgNCQLuOqP6I4YeDpBYjXrIUNDBs/edit?hl=sk

Priklady konkretnej aplikacie:
http://dialogynaolympe.latvomy.info/

http://aktivnestarnuciseniori.blogspot.com/

 

Tento dokument je verejne a anonymne editovatelny.
Aktulany text odzrkadluje aktualne vseobecne povedomie prispievatelov a je sucasne aj zdielanou viziou vsetkych anonymnych  prispievatelov
V menu Subor/Zobrazit historiu verzii mozete sledovat doterajsi vyvoj tohto textu.
Buduci obsah je aj vo Vasich rukach :)

Teória a prax učiacej sa komunity .


Tento materiál sa zaoberá organizačno-technickými úvahami o vytvorení príležitosti na pravidelné osobné stretávanie sa a spoločné rozmýšľanie v nejakom verejne prístupnom priestore (podľa  možnosti pokojom a nezafajčenom), aj o témach:
 • učenie sa a zdokonaľovanie svojich (aj) tvorivých schopností
 • učenie sa v skupine, skupinové tvorivé myslenie
 • hľadanie a vytváranie spoločnej vízie
 • mentálne modely
 • systémové myslenie
 • sociálne epidémie
 • (priama, participatívna, ...) demokracia
 • spravodlivá občianska spoločnosť
 • trvalo udržateľný rozvoj
 • komunikačné technológie (prirodzené aj technické)
 • ...Pravidlá:

 • Aby rozhovor mohol viesť k lepšiemu, a/alebo hlbšiemu poznaniu, mal by každý účastník spĺňať tieto podmienky:
  1. mal by mať vlastný názor na tému rozhovoru, ktorý je schopný zdôvodniť;
  2. mal by byť schopný tento názor jasne a zrozumiteľne vysloviť;
  3. mal by byť ochotný počúvať aj názory a argumenty druhých a
  4. mal by byť otvorený prípadnej zmene názoru.
 • Vstup voľný a bez registrácie.
 • Každý, kto príde do 30 minút od vyhláseného začiatku, môže v jednej minúte (ak niekto nedokáže za minútu povedať čo chce, nevie čo chce) navrhnúť hlavnú, nosnú tému rozhovoru pre daného dňa. (sloboda)
 • Prítomní hlasovaním prítomných zvolia tému. (demokracia).
 • Navrhovateľ zvolenej témy môže v cca 15-minútovom monológu podrobnejšie predstaviť svoju tému.
 • Hlasovaním sa rozhodne, či sa bude v daný deň robiť elektronický záznam. Hlasovanie musí byť jednoznačné, ak je jediný hlas proti, nahrávať sa nebude. (konsenzus)
 • Cieľom stretnutia nie je presvedčiť niekoho o niečom, ani prijímať hocijaké uzávery.
 • Cieľom stretnutia je vytvoriť priestor na zoznámenie sa s rôznymi názormi (a ich nositeľmi), spoločne o  nich porozmýšľať a rozdiskutovať ich.Sponzori:

 • Mentálni (všetci, ktorí prispievajú mentálnou energiou, pôrodní asistenti tvorivých myšlienok. Sami nemusia "rodiť", môžu však napomáhať "pôrodu" tvorivých myšlienok aj kladením správnych otázok, facilitatori ):
 • Filantropi (všetci, ktorí nezištne prispievajú hmotnými komoditami):
 • Mediálni (všetci, ktorí prispievajú k uľahčeniu zdieľania informácií): ...Podporné úvahy:

 • príčinou mnohých problémov môže byť nerovnováha moci a vedomia
 • rovnováhe moci a vedomia môže dopomôcť aj zdieľanie informácií
 • informácie sa získavajú a zdieľajú najmä komunikáciou
 • najefektívnejšia a miliónmi rokmi overená je prirodzená forma komunikácie zoči-voči.
 • Iné umelé (tesanie do kameňa, písanie na papier, nahrávanie na nejaké médium, rádiové vlny, internet, facebook, ...) formy komunikácie môžu urýchliť a uľahčiť zorganizovanie a prípravu príležitosti na osobné stretnutia
 • "racionálny" človek rozmýšľa obvykle lineárne. Skutok, následok. Akcia, reakcia. ...
 • reálny svet však funguje v zložitých uzavretých cykloch. Kolobeh vody, eskalácia násilia a ozbrojovania, ...
 • pomôcť pochopiť zložitejšie cykly môže pomôcť aj "nahliadanie za roh", prípadne dolovanie uležaných, vykryštalizovaných, skúsenostných informácií z osobného (hlas srdca, prvý dojem, zdravý sedliacky rozum, ...) aj kolektívneho podvedomia (ľudové múdrosti, vtipy, zdravý sedliacky rozum, publikované skúsenosti,  ...)
 • prehlbovanie chápania fungovania niektorých prírodných systémov (čiže aj človeka a aj seba) môže viesť k naučeniu sa niečoho nového, k zmene názoru na určité javy, k metanoii
 • proces učenia sa je aj procesom získavania a spracovania informácií uľahčujúcich rozhodovanie
 • väčšina rozhodovaní je obmedzená časom a množstvom dostupných informácií
 • ideálnym skupinovým rozhodnutím spravodlivej spoločnosti je konsenzus
 • dolovanie informácií a názorov z nášho "podvedomia", ich porovnávanie s cudzími názormi je efektívnejšie v pokojnom priateľskom "bezstresovom"  prostredí
 • sloboda je aj v slobodnom rovnoprávnom dialógu, v rovnakom prístupe k informáciám, v rovnosti príležitostí
 • každé rozhodnutie, ktoré nie je konsenzom znamená koniec slobody pre menšiny.
 • vo všeobecnej forme demokracie sa menšina v rámci daných politických organizačných štruktúr podriaďuje rozhodnutiam väčšiny a táto väčšina je zároveň zaviazaná rešpektovať neodňateľné práva menšiny (osvietený diktátor)
Jeden z nekonečných cyklov približovania sa ku spravodlivej spoločnosti:
 1. zmenou zmýšľania sa zaoberá aj disciplína hľadanie a vytváranie spoločnej vízie
 2. hľadaním spoločnej vízie sa zaoberá aj učiaca sa organizácia, komunita
 3. veľa učiacich sa komunít a organizácií môže tvoriť učiacu sa spoločnosť
 4. učiaca sa spoločnosť sa môže naplno rozvinúť v spravodlivej spoločnosti (priama demokracia)
 5. spravodlivá spoločnosť nemôže fungovať bez neustáleho učenia sa, zmeny zmýšľania, metanoie
 6. go to 1

 

Aktuálne kalendáre sídla