Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zpozdilé Aktuálně

Tak náš YouTube kanál AlternativaZdola je zmíněn zpravodajským serverem Aktuálně.cz v jeho materiálu o dezinformační webech a kanálech YouTube. Pánové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal sepsali a 27. dubna publikovali článek „Velká mapa českých dezinformátorů na YouTube. Rozkrýváme obří síť šířící lži, vládne jí jeden kanál" (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-youtube-cili-na-cechy-desitky-dezinformatoru-videa-siri-r/r~9fadcb602a8c11e7afda0025900fea04/) a samotná mapa „Vztahy kolem dezinformačních kanálů na českém YouTube" je dostupná zde (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mapa-dezinformacnich-kanalu-na-ceskem-youtube/r~4e00f2c429e711e7a4f4002590604f2e/#AlternativaZdola)

Osa internetového zla

Autoři napočítali celkem asi okolo tří set takových webů, které rozdělili do pěti skupin podle toho, „jak mají k sobě blízko". Nám se na mapě ušlo jedno malé kolečko z asi 85 zelených bodů na okraji celého pestrého oblaku, a to s vazbami na NWOO, djPetrB a n3nezávislý. Prostorově nejblíže jsou nám Václav Dvořák, Nové slovo, Matej Kozaček a BEZ CenzuryTV. Musím stydlivě přiznat, že až doteď jsem o existenci nějakých webů či kanálů djPetrB a n3nezávislý, resp. Matej Kozaček a BEZ CenzuryTV neměl ani potuchy. Zato Honza Korál provozující web NWOO (New World Order Opposition), jehož mnozí znají i z vystoupení na demonstracích v závěru boje proti umístění radaru Národního systému raketové obrany USA, to schytal. Jeho web NWOO.org je osou veškerého dezinformačního internetového zla v ČR. Autoři jej onálepkovali jako proruský a velikostí a množstvím vazeb bezkonkurenčně vevodí celé mapě a zejména asi jeden a čtvrt stovce červených koleček, mezi kterým je mj. Ekonomický ústav SAV, náš kolega odborník na obnovitelné zdroje energie Milan Smrž, Palestinské velvyslanectví v Praze a ISM,cz, Vilém Čok, Antimajdan, Očkování kriticky, Justice TV.cz, Asociace nezávislých médií, slovenský politolog Sergej Chelemendik atd. Ovšem ani naše zelená kolečka na tom nejsou špatně: kromě již zmíněných webů režiséra a dokumentaristy(Uloupené Kosovo) Václava Dvořáka a slovenského webu Nové slovo (kam přispívá slovenská levicová intelektuální a politická špička, najdete tam ale texty třeba i Oskara Krejčího) to je kupř. Česká pirátská strana, Svobodný vysílač a Slobodný vysielač – archiv, Česká konference (vystupuje na ní kupř. scenárista Zdeněk Mahler), HzPDTV (Hnutí za přímou demokracii), Alternativní televize atd.

Konspirační kanály

Autoři sice v titulku článku píší o dezinformátorech, leč ve vysvětlivkách u samotné mapy dezinformačních kanálů přiznávají, že „vazby se mohou utvářet i mezi kanály, které nejsou dezinformační. Takové kanály jsou znázorněny malým bodem jen s několika vazbami". Větších koleček je okolo deseti; zřetelně větších jen asi šest, několik dalších se od zbytku liší, dalo by se říci, v rámci tiskařských odchylek. Autoři píší o „desítkách konspiračních kanálů, které cílí na české publikum". Je tak možné, že dezinformačních či konspiračních kanálů a webů, na jejichž odhalení autoři lákali své čtenáře titulkem, je na mapě třeba jen desetina (drtivou většinu mapy totiž tvoří malá kolečka). Lze si pak položit otázku, jak byli čtenáři Aktuálně.cz tandemem bojovníků proti dezinformacím atraktivním titulkem jejich článku …informováni a k čemu je mapa… -in/spiruje.

Mylné informace mohou zaznít

Sebekriticky si ovšem přiznejme, že na videích AZ, na nichž vystupují např. Jaroslav Bašta, Ivan David, Jan Keller, Hynek Kmoníček, František Koukolík, Oskar Krejčí, Květa Pohlhammer-Lauterbachová, Miroslav Polreich, Lenka Procházková, Jan Schneider, Ilona Švihlíková, ale třeba také Cyril Svoboda, Jiří Šedivý, Alexander Tomský mohou zaznít mylné, chybné informace, nepodložené názory či nebo přímo dezinformace a lži, jako např. o financování občanského hnutí Ne základnám. Ta, jistě jen čirou náhodou, byla šířena nejvíce právě v kruzích, jakým dávají přednostní prostor Mladá fronta Dnes, Lidové noviny či Aktuálně.cz. V těch kruzích, pro něž je stěžejním cejchem nedůvěryhodnosti pochybnost o pádu dvojiček 11. září, kterou autoři „dezinformačního" článku právě vyčetli webu NWOO. Přitom už oficiální verzi nevěří více než polovina samotných Američanů, ale tito čeští, řekněme, partneři USA, tuto informaci cudně nezmiňují. Přitom střelmistrovsky vzorový pád dvojiček, kdy měl oheň naráz podlomit desítky pilířů bez toho, že by se vršek stavby co jen o stupínek odklonil, stojí na počátku válek horkých, studených i hybridních, mraků dezinformací a konspirací.

Přínos to mělo

Pokud redaktorům Aktuálně.cz tolik leží na srdci pravda a objektivita, mohli by přiblížit plán části elit USA nazvaný Nový světový řád – New World Order, a porovnat jej s politikou mocenských kruhů. Mohli by, když ne se pídit po objektivním pohledu na rozličné události, alespoň objektivisticky o nich informovat uvedením i postojů druhé strany, než jen té mainstreamové. Mohli by používat na hodnocení jen jeden metr, mohli by užívat konzistentní informace, mohli by uvádět logicky spjatá fakta a informace. Pak by mohli mít daleko více čtenářů a nemuseli impresionisticky páchat barevně efektní obrázky. Autoři Aktuálně.cz se místo toho vrátili do období stalinismu, maccarthismu, nálepkování, dehonestování, cenzurování, zatlačování, do minulosti, kterou je třeba překonat komplexním, objektivním informováním, fakty, logickými názory, debatou a argumentací. Jejich práce však má jeden přínos: konečně někdo vydal obsáhlý seznam webů, které nekonvenují mainstreamu a jsou vhodným doplňkem k zamýšlením nad politickými, ekonomickými, sociálními a kulturními událostmi u nás a ve světě.

Karel Růžička


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!