Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zoznam projektov PR BB 2019

Zoznam projektových návrhov PR BB 2019

 

Milí Banskobystričania,
zverejňujeme zoznam projektových návrhov do participatívneho rozpočtu, ktoré sa v r. 2019 uchádzajú o vašu priazeň. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili s jednotlivými projektovými návrhmi, o ktorých budete rozhodovať od 28. 3. 2019 hlasovaním. Hlasy, ktoré projektovým návrhom pridelíte, určia, ktoré z nich budú tento rok zo sumy € 40 000,- realizované Mestom Banská Bystrica.  

Po kliknutí na názov projektu sa vám tento návrh otvorí, aby ste si ho mohli prečítať a oboznámiť sa s ním.
 

Č.:

Autor:

Názov projektového návrhu:

Suma:

1.

 Juraj Hajdu

  Relax zóna IV. etapa

  € 9839,-

2.

 Eva Mazancová

  Obnova povrchu športového ihriska

  € 7503,-

3.

 Dávid Lupták

  Hybaj sa hýbať!

  € 6800,-

4.

 Vladimír Ivan

  75 líp k výročiu SNP

  € 9312,50

5.

 Marek Štrajánek

  Za málo peňazí, veľa muziky

  € 3300,-

6.

 David Kapusta

  1. Banskobystrický Hackathon

  € 4500,-

7.

 Roman Miškár

  Sprístupnenie Denného centra Radvaň

  € 10 000,-

8.

 Zuzana Škařupová

  Živá voda v Sásovej

  € 4200,-

9.

 Erika Polakovičová

  Detské ihrisko na Karpatskej

  € 3829,60

10.

 Frederika Gilianová

  Eventový stan

  € 7963,30

11.

 Zuzana Luptáková

  Obnova športového ihriska THK, II. etapa

  € 5838,26

12.

 Igor Fekiač

  Folcolor pre mesto II

  € 9910,-

13.

 Štefan Oliš

  Cyklostrom vo svetle a tieni

  € 10 000,-

14.

 Roman Miškár

  Fitness/Workout Poľná park

  € 10 000,-

15.

 Lucia Maloveská

  Hommage á Ján Cikker

  € 1250,-

16.

 Matúš Kucbel

  Empatické rodičovstvo na vlastnú žiadosť autora projekt z výberového procesu sťahujeme

 

17.

 Bibiána Janšová

  Spájame sa naša dolina

  € 2031,-


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!