Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápisnica z verejného stretnutia Koliba

Autor/ka: Lukáš Bulko
13.7.2017 sa v priestoroch budúcej novej knižnice a KC na Kolibe uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi štvrte. Vypočuli sme problémy, ktoré Kolibu zaťažujú a diskutovali o zámeroch, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti.

kritickom stave, ktorému obyvatelia musia čeliť, svedčia aj nasledujúce citáty:

"Sme vraj lukratívna štvrť, to už dávno neplatí, priorita pre nás sú základné veci..."

"Sú ešte na Kolibe chodníky? Matky s kočíkmi chodia po ceste."

"My nepotrebujeme dobré vzťahy, my potrebujeme pomoc. Ak sa robia dookola stretnutia a nič sa nedeje, ľudia už na ne nemajú chuť chodiť."

"Hoci je Gaštanica krásna a deti sa tam tešia rovno zo školy, v tomto kontexte je nepotrebná. Kedy sa urobí niečo pre to, čo naozaj potrebujeme!?"

"Korešpondujeme s oddelením dopravy už 5 rokov a nič sa nevyriešilo. Darmo si celá ulica povieme, že nepôjdeme voliť, lebo MČ pre nás nikdy nič neurobila."

"Toto stretnutie je strata času. Povedzte nám, čo reálne máme urobiť, aby sme pohli s problémami, ktoré tu máme."

ZÁKLADNÉ PORBLÉMY:

  1. CHODNÍKY PRE CHODCOV, NIE PRE AUTÁ - "CHCEME MÔCŤ PREJSŤ DO OBCHODU A NA ZASTÁVKU BEZ OHROZENIA ŽIVOTA."

  2. DRUHÚ ÚNIKOVÚ CESTU Z KOLIBY -  "KEĎ SA STANE HAVÁRIA PRED TUNELOM, NIKTO SA NEDOSTANE Z KOLIBY DO PRÁCE."

  3. BEZOHĽADNÁ VÝSTAVBA A RENOVÁCIE, ktoré porušujú stavebný zákon - ten musí byť kontrolovaný, musí byť reformovaný, nedodržiava sa.

  4. ZBERNÉ HNIEZDA NA KONTAJNERY.

  5. CHÝBAJÚCE SLUŽBY: CHÝBA BANKOMAT. CHÝBA LEKÁREŇ, CHÝBA POŠTA.

 

AD 1.) CHODNÍKY PRE CHODCOV, NIE PRE PARKUJÚCE AUTÁ

"Keď sme v minulosti stavali rodinný dom, museli sme vykázať, kde budeme parkovať. Teraz tento zákon nikto nerešpektuje."

"Sused má 3 autá a prišla pani dať svojej mame obed. Na to vybehla susedova žena, že jej manžel nebude mať kde parkovať." "Čo s tým susedom, ktorý si privlastňuje 3 parkovacie miesta? Mám zavolať polícii/starostovi?"

"Na Husovej ulici nemáme chodník. Keď ide auto, panie sa nemajú kam vyhnúť, ulica je zaprataná autami stojacimi na kraji."

"Bojujeme s MČ aby osadili tabuľu zákaz státia. 90 ročné babičky si nemôžu kúpiť chleba. S kočíkom s vnúčatami som nikdy ísť von nemohla."

  • Najpoškodenejšia ulica je Bellova (krajnice chodníka sú zničené).
  • z 12.ulice chodíme obrovskou okľukou na Čremchovú na trolejbus, bez chodníka samozrejme. Vlastníci z 13.ulice pravidelne chodia dokonca v protismere. Autá nás ohrozujú zhora po Čremchovej ulici a z 13. tej ďalšie. Keď sme volali policajtov, stáli tam len chvíľu, na vlastné oči videli auta v protismere a netrúfli si ich legitimizovať.

Pionierska/Záruby/12.sta ulica - našli sme si cez opustenú záhradu chodníček. - tam by stačilo pár schodíkov urobiť a riešilo by to prístup na zastávku. (pani tam stretla ľudí z magistrátu, ktorí vraveli, že ten chodník demolujú) - keby sa ten prejazd urobil, Čremchova by sa skutočne odľahčila.

 

REGULÁCIA DOPRAVY NA KOLIBE:

"Aký úrad je zodpovedný za cesty a dopravu na Kolibe? - Každý jeden to prehadzuje na druhého."

"Prečo je Ôsma ulica jednosmerná, keď nie je o nič menej široká, ako Deviata? - A ja musím kvôli tomu kilometere každé ráno obehnúť, lebo Ôsma je zatvorená."

AD 2.) DRUHÁ ÚNIKOVÁ CESTA Z KOLIBY:

- Mladí zaťažujú našu jedinú (únikovú) cestu. Kedysi sa vravelo, že bude 2.cesta dole Bárdošovou/Brečtanovou. Všetko smerovalo k tomu, že sa majú vyvlastňovať záhrady. Stroskotalo to vraj na jednom pozemku, jednom jednotlivcovi.  - Urýchlene rokovať a riešiť nové prepojenie Koliby a Kramárov.

AD 3.) VÝSTAVBA porušuje STAVEBNÝ ZÁKON:

Susedia si znepríjemňujú susedské vzťahy, tým, že si priťahujú pozemky tesne k plotu a stavajú tesne pri plote. Keď si sused púšťa plyn, všetko ide k nám, keď robí krb, ide k nám. 3-4 roky sme chodili po súdoch. Mali by tu úradníci z územného konania chodiť a kontrolovať tú výstavbu, takto sme si urobili nepriateľstva medzi ľuďmi.

AD4.) ZBERNÉ HNIEZDA:

Na súčasnom mieste, kde je ihrisko, nesmie byt odpad. Je tam bordel.

Návrh: na trolejbusovej zastávke Husovej - rieši na úrade BANM pani Timková

  • Posunúť zberné miesto mimo detského ihriska je dobré, ale nie je riešenie. Mali by tu byť nie jedno, ale aspoň 3-4 zberné miesta. Kontajnery by sa dali posunúť o 100 metrov k múru a nikomu by nevadili. Kamery by možno odradili niektorých ľudí, aby tam hádzali iný odpad. Ak by bolo iba jedno takéto miesto, urobme tam aj osvetlenie, urobme aj miesto na zastavenie.

OSTATNÉ TÉMY:

SCHODY:

"Rozpadnuté schodištia v okolí Husovej - veľmi nebezpečné sú."

MHD:

Trolejbusy - 203 chodí v zime na letných gumách. - "trolejbusy sa tu fakt šmýkajú a pritom majú výnimku, že nepotrebujú zimné gumy. Mali by mať ale zimné gumy povinne, parkrát sme museli ísť peši, lebo trolejbus sa šmýkal od plotu k plotu." "Polovica rozpočtu mesta ide na dopravný podnik, ak nemôžu kúpiť gumy, je to smiešne."

PSÍČKARI:

-Túlavý psík pri kontajneroch.

- v nádobách so sáčkami pre psíkov, nie sú často sáčky.

"Keď hovoríme o neporiadku, rozmýšľajme aj o sebe. Dajme si hygienu aj my. - neupratujeme si po psíkoch. Ak sa budeme starať o hygienu aj my, budeme môcť kritizovať aj druhých."

BEZDOMOVCI:

"Gaštanica je nádherný park - deti chodia priamo zo školy tam, je to krásne miesto.  Avšak v noci sú tam žiaľ bezdomovci - je to veľmi dobre skryté miesto."

POLÍCIA:

"ak automobily prekračujú rýchlosť, kde je 40km/h, tak tá regulácia ani neexistuje."

"Mohli by sme vyčleniť policajtov, ktorí by si na mesiac vyčlenili Kolibu? - Verím ze väčšina problémov by sa zlepšilo."


Ak máte ďalšie vlastné podnety, ktoré by mohli zlepšiť život vo štvrti Teplická, budeme radi, keď nám ich napíšete na participacia@banm.sk alebo nám zavolajte a radi si s vami dohodneme osobné stretnutie 02 / 49 253 317.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!