Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zapisnica z verejného stretnutia Hostinského/Zátišie/Ľudová štvrť

Autor/ka: Lukáš Bulko
Vo štvrtok 18.5.2017 sa na základnej škole na Riazanskej ulici uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi. Cieľom stretnutia bolo informovať o realizácii podnetov z roku 2016, diskutovať o plánovnaných investičných  zámeroch do budúcna a zozbierať nové podnety, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť život vo štvrti. Novinkou bolo vypĺňanie dotazníka mapujúceho pocity pri pohybe mestskou časťou.

Verejné stretnutie 18.5.2017 ZŠ Riazanská.

Úvodná prezentácia na stiahnutie v *.ppt (7,4MB)

Rozvojové podnety:

Zahusťovanie a nežiadúca výstavba

-        Parketáreň – už tam je stavebné povolenie na umiestnenie stavby, 2 budovy 9 a 11 podlažné.

-        Projekt na území najstaršej pumpy v BA – výstavba Fénix.

Okresný úrad by mal byť v tomto aktívny – ale nie je, povoľuje veľmi kontroverzné stavby (samospráva nemá pod kontrolou svoje územie, ťažko sa môže za týchto okolností spravovať sama).

Žiaľ samospráva je v mnohých rozhodnutiach, povoleniach výstavby bezmocná. Potom ani ľudia neveria samospráve. Keď sme samospráva, mali by sme sa spravovať až do dôsledkov, ale nie sú na to kompetencie.

Verejné priestory:

Nová Tržnica – je to priestor s potenciálom, stretáva sa tam Nové Mesto, Staré Mesto, Ružinov.

Trnavské mýto by sa malo riešiť komplexne – cyklotrasy, prechod cez Filiálku, čistota – zatraktívnením sa pritiahnu ľudia – to je zdravý sedliacky rozum.

Vybudovať protihlukovú stenu pozdĺž žel.trate na celom Zátiší – mohlo by to byť hradené z fondov EU. (Vraj existuje lacnejšie riešenie, lebo stačí vybudovať šikmý odkláňač hluku cca v uhle 45° do výšky +/- podvozku a kolies (netreba vysokú stenu-vizuálno-hlukovú bariéru), ktorý hluk odkloní do nebies, nie je preverené v našich podmienkach, nakoľko to znižuje hlučnosť, ale fyzikálne by na tom niečo mohlo byť).

Využiť budovu žel. st. Filiálka, ktorá chátra napr. na divadelnú, kultúrnu, komunitnú ustanovizeň a pod. Vedľa rastie sídlisko, ktoré by tým pádom získalo kvalitnejšie zázemie. (Odkaz od pani Gulíkovej)

 

Dopravné podnety, cesty, komunikácie, osvetlenie:

Problém pred OD Slimák - pre peších je vchod z Hálkovej do OD Slimák problémom, autá tam stoja natesno a na chodníku. Dal by sa tam urobiť jeden pruh – ako prechod pre chodcov? (Odkaz od pani Skačanovej)

Problém šírky jazdných pruhov na ulici Hálkova  – niekde sú zúžené koridory.

Hálkova - Riazanská – chodník je až nadštandardne široký, parkujúce autá zužujú priestor, bolo by treba predimenzovať tieto úseky. (Vzniklo by tak aj viac parkovacích miest) Rozšírenie jazdných pruhov a parkovacie miesta.
- bolo by možné dovtedy vyznačiť presne parkovacie miesta na Hálkovej?

- Na Hálkovej chýba tiež osvetlenie.

- Prechod cez koľajnice (vedúce na Filiálku) od Pluhovej po Mladú Gardu – je možné ho urobiť podobne ako pri Bille

Pluhová – Halašová – chýba prechod pre chodcov (som mal pocit, že cez Riazanskú Medzi Makovického a Úradníckou)

Osvetlenie ulice Pri Dvore. Je tam veľmi veľa komunálneho odpadu, kedysi bolo oveľa viac, čo už riešil aj pán Holan.

Vajnorská medzi Pluhovou a Zátiším – státie na chodníku (na ktorý šoféri vchádzajú cez prechod pre chodcov, nakoľko je celý chodník vyvíšený)

 

Starostlivosť o  živ. prostredie:

Problém - Nadmerný smog na Riazanskej - môžeme samospráva s ním niečo robiť? (Bola označená na mape aj časť Zátišia smerom ku Mladej garde, kde autá z kolón na Račianskej ho vyprodukujú a keď nie je vietor/vánokk, doľahne na Zátišie.)

Častejšie kosiť výbeh pre psov – medzi OD Slimák a Čsl. parašutistov (platí asi pre všetky výbehy, lebo vysoká tráva komplikuje vykonávanie fyziologických psom a zbieranie exkrementov ich majiteľom).

Kuchajda: Uhynuté ryby na pláži pri Koloseu smerom ku klientskemu centru (vyzobávajú ich šedé vrany, ktoré na Kuchajde zlikvidovali celé budúce generácie kačíc) – sú choré alebo je zlá voda? – My budeme informovať rybárov.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!