Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Zápisnice 2014

Všetky zápisnice sú vo formáte .pdf (otvoríte napr. programom Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader):

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 05. 12. 2014. Zápisnica KooR

Zápis pripomienok občanov na Záverečnom diskusnom fóre dňa 27. 11. 2014. Pripomienky ZDF

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 18. 11. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady s úradníkmi Mesta, zo dňa 15. 10. 2014. Zápis KooR-MsU

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 4. 7. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 23. 6. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 11. 6. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica z Druhého diskusného fóra, 22. 5. 2014. Zápisnica DDF

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 6. 5. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 25. 4. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 17. 4. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 14. 4. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 8. 4. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 8. 4. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 7. 4. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 31. 3. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia TS Zeleň v meste, zo dňa 31. 3. 2014. Zápisnica ZvM

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 24. 3. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 20. 3. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Zeleň v meste, zo dňa 17. 3. 2014. Zápisnica ZvM

Zápisnica zo stretnutia TS Zdravie, zo dňa 12. 3. 2014. Zápisnica Zdravie

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 11. 3. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 10. 3. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Zeleň v meste, zo dňa 10. 3. 2014. Zápisnica ZvM

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 4. 3. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Zeleň v meste, zo dňa 3. 3. 2014. Zápisnica ZvM 

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 25. 2. 2014. Zápisnica AOaKR 

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 25. 2. 2014. Zápisnica KooR 25.2.2014 

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 20. 2. 2014. Záznam AOaKR 

Zápisnica z Prvého diskusného fóra participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici, dňa 13. 2. 2014. Zápisnica PDF PR 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!