Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

inspirujte sa PR 2018

INŠPIRUJTE SA Doteraz boli prihlásené niektoré zaujímavé projekty, ktoré vás môžu inšpirovať. Tu sú.
 
ZADRŽ DAŽĎOVÚ VODU Zámerom je zadržiavať dažďovú vodu, a potom ňou polievať trávu a stromy. Ide o komplex malých podzemných nádrží a slnečného kolektora. Keď bude slnko svietiť dostatočne dlho, tak sa nabije batéria, tá potom bude poháňať čerpadlo, ktoré prečerpá vodu z nádrží do zavlažovacieho systému. Projekt navrhol Tomi Lee Trník.
 
CHODNÍKY BEZ ÁUT Cieľom je osadiť zábradlia, ťažké kvetináče, alebo vysadiť živé stromy pozdĺž vybraných chodníkov v Novom Meste. Vzhľadom na to, že súčasná legislatíva parkovanie na chodníkoch povoľuje, je to jediný spôsob, ako ho zamedziť. Projekt navrhol Adam Berka.
 
KOMUNITNÁ ZÁHRADA V RC KRAMÁRIK Zámerom projektu je poskytnúť priestory dvora Rodinného centra Kramárik verejnosti, kde by si mohli rodičia s deťmi a ďalšími dospelákmi pestovať záhradné rastlinky v komunite a popritom organizovať aj ďalšie spoločné podujatia. Projekt navrhla Lucia Gregorová.
 
KOMUNITNÁ PONUKA SLUŽIEB  PSIČKÁROM A PSIČKÁROV Zámerom projektu je ponúknuť deťom, ktoré majú
rady psíky, a nemôžu ich mať doma, možnosť kontaktovať sa s nimi v komunite psičkárov na Kramároch. Môžu ich cvičiť, venčiť alebo sa s nimi hrať v komunite dospelých psičkárov, ktorá by pripravovala pre komunitu aj ďalšie aktivity. Projekt navrhla komunita psičkárov z Kramárov.
 
ALTÁNOK S NÁSTENKOU A GRILOM Cieľom je vybudovať altánok vo vnútrobloku, ktorý by vytvoril pre deti aj dospelých z vnútrobloku zázemie na komunitné a spoločné aktivity. Projekt navrhla skupina ľudí z vnútrobloku v okolí Bárdošovej. Z ďalších projektov sú zaujímavé: Rekonštrukcia bunkra z druhej svetovej vojny, Mapa - Odhaľovanie technických tajov Nového Mesta, Zachovanie a obnova vizuálnej identity bývalého sídliska Februárka či Vodácka turistika do škôl.
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!