Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Prvé prípravné stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe (SAPN), milí priatelia a partneri.

Pozývame vás na prvé prípravné stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby do 

Košíc -  23. mája 2017 (východné Slovensko)

Žilina -  30. mája 2017 (stredné Slovensko)

Bratislava -  31. mája 2017 (západné Slovensko)

Na stretnutí sa dozviete viac o našej činnosti SAPN, o činnosti Európskej siete proti chudobe a príprave 16. Európskeho stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby v novembri 2017 v Bruseli. Európsky rok 2017 je zameraný na chudobu detí a mládeže.

                                                                                        

Hlavnou témou nášho stretnutia bude diskusia o projekte EMIN 2 a možnostiach členov SAPN a pozvaných hostí prispieť k jeho realizácii.

Projekt EMIN2 sa zameriava na podporu zavedenia dostatočného a dostupného minimálneho príjmu prostredníctvom:


posilnenia siete EMIN (European Minimum Income Network) a sieťovania na úrovni EÚ a národných štátov

utvárania povedomia o tom, že dostatočný a dostupný minimálny príjem je na prospech nielen tým ľuďom, ktorí sú jeho prijímateľmi, ale prospieva spoločnosti ako celku

zapájania sa do diskusií o relevantných politikách a do súvisiacich iniciatív na úrovni EÚ a národných štátov

Stretnutie sa bude venovať konkrétnym aktivitám, ktorých realizácia je v rámci projektu plánovaná na Slovensku. Preplatíme vám obratom cestovné (na základe cestovných lístkov), poskytneme občerstvenie. Pošlite nám prihlášku podľa vášho bydliska, pôsobiska (napr. z východu - Košice) najneskôr  do pondelka  22. mája  na mail.   slovindia@hotmail.com.  V prípade zmien, dodatočného prihlásenia sa pošlite sms-ku na môj  mobil 00421 905  602 993. Pripomínam, že za jednu organizáciu môžu prísť dvaja členovia, jeden so skúsenosťou chudoby kvôli finančne obmedzenému budgetu.  

Tešíme sa na Vás všetkých, ktorí prispievate a prispejete "svojou tehličkou" k budovaniu našej Siete a k obohateniu a naplneniu našej činnosti. Dajte vedieť ostatným, ktorí by radi pomohli, aby sme tu na malom Slovensku vykorenili chudobu .  

Ďakujeme Boženke Reingraberovej zo Združenia žien Slovenska D.Lužná, Slávke Marekovej Trvalo udržateľný rozvoj regionov SK, Rii Tomášová, Anke Szuhovej  CKV Consult, N.O. Centrum kont.vzdelávania, za zaplatenie členského 17,- euro.

Pre ďalších členov, ktorí nám chcú pomôcť pripomíname, že číslo nášho účtu je Tatra banka

IBAN: SK0511000000002620793071.

Tešíme sa na spoluprácu. Pozdravuje Anka Galovičová - predsedníčka

 

-----------------------------------------------------------------

Záväzná prihláška

Prihláška na prípravné stretnutie členov a pozvaných hostí

 

   Hotel Bonus-resort, Vápenka 15, Devínska n/V

                       31. máj 2017, (streda), o 13.00 – 17.00 h.

Meno

Priezvisko

Organizácia

 

 

 

 

Tel a mail kontakt:

 

 

Cestovné 2 tr. bude preplatené

Potrebujem preplatiť cestovné:

predpokladaná suma:

 

 

áno / nie

 

 

 

 

 

Záväzná prihláška

Prihláška na prípravné stretnutie členov a pozvaných hostí

 

 

 

  Červený kríž, Moyzesova 959/38, Žilina

                       30. máj 2017, (streda), o 11.30 – 16.00 h.

Meno

Priezvisko

Organizácia

 

 

 

 

Tel a mail kontakt:

 

 

Cestovné 2 tr. bude preplatené

Potrebujem preplatiť cestovné:

predpokladaná suma:

 

 

áno / nie

 

 

 

 

Záväzná prihláška

Prihláška na prípravné stretnutie členov a pozvaných hostí

 

Pub Maxiss, Európska Trieda 1, Košice - Ťahanovce

                       23. máj 2017, (utorok), o 11.00 do 16.00h.

Meno

Priezvisko

Organizácia

 

 

 

 

Tel a mail kontakt:

 

 

Cestovné 2 tr. bude preplatené

Potrebujem preplatiť cestovné:

predpokladaná suma:

 

 

áno / nie

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!