:I N F O R M A Č N É   L E T Á K Y   O   Z Ó N E:

Ak viete o mieste alebo ploche, kde by mohli tieto materiály osloviť mladých umelcov či kreatívnych ľudí, neváhajte nás kontaktovať.

Plagáty a materiály podobného typu radi dodáme :)

autonomna zona autonomna zona

A6 A6

maquet maquet

jungle jungle