info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Zápisnica z 2.10. 2012 komunity mládež (Bratislava)

prítomní: Andrej, Peto, Lubomir, Sašo, Mata, Lukas, Peto 

zostavili sme podrobný harmonogram Verejného fóra:
- všetky fóra búdú v miesntosti čislo 127, 2. poschodie na magistráte. - Martinka...

Verejné fórum Participatívnej komunity Mladých

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2012, október 4, 05:30 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2012, október 4, 07:30 PM


Zápisnica z 25.9. 2012 komunity mládež (Bratislava)

V komornej účasti [Mata, Lukas, Andrej, Saso, Sasov kamarat a Peto] sme sa v provizórnom brainstormingu pokúsili načrtnúť základné tematické priority pre Mládež v BA.
Tieto priority, ktoré...

Stretnutie PK Mládež (Ba)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, október 2, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, október 2, 10:00 PM


Stretnutie participatívnej komunity - Mládež (Bratislava)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, september 25, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, september 25, 10:00 PM


Zápisnica z 18.9. 2012 komunity mládež (Bratislava)

Pritomni boli: Martina Krivosova, Peter Mihalka, Alexander Riabov, Lukas Bulko, Peter Nedoroscik, Mates

dolezite info: Avizovane verejne fora tematickych participativnych komunit, ktore sa mali...

Ciele a priority komunity mládež

Otváram diskusiu o cieľoch a smerovaní komunity mládež emoticon

Tu sú prvé návrhy, ktoré vzišli z dnešného stretnutia:
  • otvoriť mladým...

Diskusia k wikiprotokolu Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu

Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu je otvorený dokument (wikiprotokol - viď bod 3.3 rámcovej koncepcie), ktorý má stanoviť podmienky vytvárania participatívneho rozpočtu v...

Zápisnica z 13.9. 2012 komunity mládež (Bratislava)

Pritomni boli:
Martina Krivosova
Lukas Bulko
Peter Nedoroscik
Peter Vittek
Andrej Dumbala

Dohodli sme sa na termine buduceho stretnutia a Verejneho zhromazdenia PK Mladez:

20.9. kona sa VEREJNE...

Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu

Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu OBSAH: 1. Východiská a ciele 2. Orgány participatívnych procesov 3. Participatívny strom 4. Participatívna komunita –...

Stretnutie PK Mládež (Bratislava)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, september 18, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, september 18, 10:00 PM


Stretnutie PK Mládež (Bratislava)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2012, september 13, 07:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2012, september 13, 09:00 PM


Stretnutie PK Zelené mesto Bratislava

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, september 11, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, september 11, 07:00 PM


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla