info info

Vysvetlenie aktuálnej situácie Participatívneho rozpočtu - Otvorený list. http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/16892/2848380

Zdá sa, že dnešná mládež je skôr obeťou spoločnosti, než živlom, ktorý by spoločnosť pozitívne rozvíjal.

No mladí ľudia majú čo ponúknuť! Disponujú svojou jedinečnou perspektívou a teda životnými skúsenosťami a potrebami úplne odlišnými od sveta starších a dospelých. Sú to mladí ľuďia, ktorí budú musieť žiť s náslekdami rozhodnutí, ktoré dnes bez ich účasti rozhodujú o charaktere priestoru, v ktorom budú musieť hľadať svoj osud.

Mladí ľudia SR sú občania demokratickej spoločnosti, majú svoje práva a musia mať reálny vplyv na to, aby verejný priestor odrážal ich potreby a záujmy.
Akonáhle mláďež dostane reálnu možnosť veci zmeniť, mnohé aj zmení k lepšiemu.

Táto stránka je spoločným komunikačným portálom Participatývnych Komunít Mládež. (momentálne fungujú na Slovesnku 2 - Bratislava a Ružomberok)
 Jej ambíciou je smerom dovnútra umožniť čo najefektívnejšiu komunikáciu medzi aktívnymi členmi komunity a spoluprácu pri rozvíjaní jednotlivých návrhov a projektov.
Smerom navonok sa snaží o čo najtransparentnejšie sprostredkovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa činnosti komunity (zverejňujeme zápisnice z Komunitných stretnutí, v kalendári avizujeme všetky udalosti späté s komunitou, prístupné sú detailné projektové dokumentácie, akonáhle sa projekty začnú financovať, budeme zverejňovať všetky priebežné výdavky).


  O participatívnom rozpočte možno zjednodušene povedať, že je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého dostáva každý individuálny človek, ako občan, predstaviteľ verejnosti (ktorý má vôľu sa zapojiť do komunity,) možnosť priamo a bez akýchkoľvek existujúcich byrokratických a korupčných prekážok, vstúpiť a zasiahnuť do politického života a verejného rozpočtového priestoru mesta s vlastnými požiadavkami, predstavami, potrebami a napokon aj projektami. O tom, ktoré projekty sa napokon prioritne zrealizujú rozhodnú na verejnných zvažovaniach samotní vybraní aktívni članovia jendotlivých komunít.
    Zapojenie do takéhoto rozhodovacieho procesu môže byť pre mladého človeka veľmi cenná skúsenosť do budúceho života, poskytuje veľkú príležitosť, ale zväzuje aj zodpovednosťou.
Veľkou výhodou tohto mechanizmu je, že otvára príležitosť realizovať aj netradičné veci, ktorých by sa oficiálne formálne orgány ťažko ujimali.

Širší úvod o tom, čo je "participatívny rozpočet" nájdete napr. tu: http://utopia.sk/liferay/home/-/asset_publisher/c8Vy/content/id/341245

Komplexný dokument vysvetlujúci participatívny mechanizmus je tu: link

linky na všetky komunity PR Bratislava:

http://pr.bratislava.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

linky na všetky komunity PR Ružomberok:
http://pr.ruzomberok.sk/liferay/tematicke-participativne-komunity

   Pozývame vás srdečne na niektoré z našich pravidelných stretnutí, môžete sa zapojiť, diskutovať, pýtať sa, alebo sa len tak pozrieť.  Žiadúce riešenia nastanú asi len ťažko, ak sa budeme spoliehať na pasívnu verejnosť a nebudeme aktívni ;) Zapojiť sa dá samozrejme taktiež virtuálne.

Bratislava info a kontakty: xxx

diskutovať bez registrácie môžete, keď na hornej lište kliknete na -> "Diskusné skupiny" -> "TU možnosť diskutovať aj pre (nezaregistrovanú) verejnosť" :)

pravidelné Stretnutia komunít (Ba): 

pondelok 18:30 Open Data

utorok 17:00 Zelené mesto

 štvrtok 15:00 Seniori

          19:30 Mládež

momentálne neaktívne komunity: Kultúra, Doprava

miesto: KC Generácií - http://pr.bratislava.sk/liferay/web/komunitne-centrum-generacii-ymca-

Zápisnice z komunitných stretnutí (Ba).

Návrh projektov komunity Mládež pre PR 2013:

Participatívna komunita Mládež predkladá nasledovné projekty v rámci procesu prípravy Participatívneho rozpočtu 2013:

Autonómna zóna Lafranconi

KC Zora 2

Letné Tábory

Outdoorové športoviská - Street workout

SEMAFOR na sídlisku

 

Verejné fórum PK Mládež 4.10.2012

 

 

 

 

 

diskusia o prioritách PK Mládež: https://www.utopia.sk/liferay/web/mladez/diskusne-skupiny/-/message_boards/message/697540

projekt - Plavárne pre Bratislavčanov.

projekt - AZ Lafranconi

Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR Verejné zvažovanie - 2011 pilotné kolo PR

Nemáte role potrebné k prístupu na tento portlet.

Nástenka Nástenka

Outdoorové športoviská - Street workout

    Outdoorové športoviská - Street workout projektová dokumentácia Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov) ...

Kultúrne a komunitné centrum ZORA - 2

   „Kultúrne a komunitné centrum ZORA - 2" Projektová dokumentácia   Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov) ...

Projekt - Letné tábory

  LETNÉ TÁBORY Projektová dokumentácia   Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov) Projekt Letné tábory...

Verejná prezentácia projektov PR 2013

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, október 30, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, október 30, 07:00 PM


Verejné stretnutie KC ZORA

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Nedeľa, 2012, október 28, 03:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Nedeľa, 2012, október 28, 05:00 PM


Verejné fórum PK Mládež. (4.10.2012)

      Participatívna komunita Mládež zorganizovala 4.10.2012 na magistráte Bratislavy v rámci prípravy na rok 2013 Verejné fórum Participatívnej komunity Mladých . ...

O Komunitnom centre generácií

Komunitné centruim genrácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave a jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov a občianok, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé...

Stretnutie PK Mládež (Ba)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, október 23, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, október 23, 10:00 PM


Stretnutie koordinačného tímu pred verejným stretnutím KC Zora

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Streda, 2012, október 17, 07:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Streda, 2012, október 17, 08:00 PM


Zápisnica z 16.10. 2012 PK Mládež (Bratislava)

Prítomní členovia: Martina Krivošová, Lukáš Bulko, Alexander Riabov, Martin Ababei, Ľubomír Čomor, Atilla Benko, David Vereš, Peter Mihálka, Andrej Gašpar, Peter Nedoroščík.

- 8.11.2012 bude...

Stretnutie PK Mládež (Bratislava)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, október 16, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, október 16, 10:00 PM


Zápisnica z 9.10. 2012 PK Mládež (Bratislava)

Martin,Lukas, Mata, Peto

do 1.11.2012 - dealine zverejneniaprojektovych dokumentacii novych projektov PK Mladez navrhovanych do 2.kola PR,...

Návrh výstupu z Verejného fóra Participatívnej komunity Mládež 4.10.2012

  [font="arial", "helvetica", sans-serif]Verejné fórum Participatívnej komunity Mládež, 4.10.2012, 17:30,  Magistrát Bratislavy, miestnosť č.107...

KC ZORA PRE-OPENING PARTY

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Piatok, 2012, október 12, 07:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Piatok, 2012, október 12, 10:00 PM


Stretnutie PK Mládež (Ba)

Mládež
Zdroje Zdroje Zdroje: Mládež

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2012, október 9, 08:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2012, október 9, 10:00 PM


Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla