Kurz participatívneho rozpočtu Kurz participatívneho rozpočtu

 

Cieľom tohto kurzu je sprostredkovať pre čo najširší okruh záujemcov základné informácie o základných mechanizmoch a fungovaní participatívneho rozpočtu. Účastník tohto kurzu tak bude môcť získať základné informácie teoretického, ale aj praktického charakteru s priamou možnosťou zapojiť sa do participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave, respektíve získa základné know-how, aby mohol začať prvé kroky smerom k jeho realizácii v mieste bydliska.

Kurz sa začne posledný júlový týždeň a skončí v septembri, pričom je naplánovaných osem vystúpení venovaných jednotlivým dôležitým aspektom PR. Predstavia sa: základné pojmy a východiská, zahraničné príklady mechanizmov PR, jeho štruktúra a procesy, elektronická participácia, konkrétne príklady a politické aspekty verejného zvažovania, ako aj ekonomické aspekty PR. 

S týmito témami vystúpia nasledujúci autori: Peter Vittek, Silvia Ruppeldtová, Peter Nedoroščík, Gabriel Lachmann, Zuzana Kusá, Joachim Becker a ďalší autori a autorky;

Každá z prezentácií bude zaznamenaná a prezentovaná ako video s možnosťou diskusie zaregistorvaných členov priamo tu na stránke, takže bude dostupný aj pre záujemcov mimo Bratislavy. V jeseni plánujeme na podklade tohto kurzu zverejniť aj manuál PR. 

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do diskusie, požiadajte prosím o členstvo v komunite Ľudovej univerzity

Peter Nedoroščík

Priemerne (1 Hlas)