Novinky Novinky

Späť

Univerzita či kvíz? Rozdiel nemzistíš

Autor/ka: Ištván E-learning Miklóssyi

Písať o udalostiach na Felvidéku spoza Dunaja je veľmi náročná úloha. Ani nie tak preto, že koryto Dunaja je tu naozaj široké a preto je človek náchylný vidieť len to, čo chce, ale najmä kvôli základnej charakteristickej črte hornouhorského ľudu, ktorou je jednoznačne nevďačnosť. Je mi jasné, že za tento text budem prekliaty, ale nech mi je odpustené, nemohol som inak.

Musím priznať, že som túto slovenskú vlastnosť odhalil až nedávno. Totižto, ako každý deň aj v inkriminovanom momente som na brehu súc vyzeravší, či sa už neblíži ožran s tankistickou prilbou, bol som si všimol úkazu naozaj pozoruhodného: Pred očami sa mi zhmotnila dokonalosť: Platónove idei i Epikurova záhrada, múdrosť otcov patristiky i arabská stredoveká vzdelanosť, renesančné akadémie i novoveké univerzity, prvé vedecké laboratóriá i zárodky alternatívneho školstva, technologická revolúcia menom internet i vzdelanostná spoločnosť, a to všetko v jednom – s tým jediným správnym názvom: Miklošova UNIVERZITA.

I zajasal som preveľmo a s výkrikom „Vyznávači kalokagatie, vaše pochybnosti navždy zomreli a úsvit nového veku je tu!" som s nádejou vyčkával na ovácie a všeobecné veselie. Ja hlupák –  ignoroval som slovenskú nevďačnosť. Je síce pravda, že ak si sladké slová „Miklošova univerzita" zadáte do internetového vyhľadávača (toho, ktorý by nikdy nedopustil cenzúru), objaví sa niekoľko desiatok odkazov s rovnakým názvom: O Miklošovu univerzitu je veľký záujem, čo síce vyzerá ako kvalitné PR, ale ide o jasnú dehonestáciu. Veď len uvážte: Konferencia rektorov Slovenska – žiadna reakcia; Akreditačná komisia – štandardy meniť nebude; ministri školstva EÚ – konzultácie nežiadajú (hovorte si o sprisahaniach, čo len chcete, za tým musí byť Mikolaj!); učiteľskú chamraď ani nespomínam.

Pritom je zjavné, že jeho Magnificencia Ivan Mikloš ako hlboko veriaci kresťan a zapálený demokrat, ktorý by kvôli rozhojneniu lásky k blížnemu a všeobecnej deliberácii aj maastrichtské kritéria porušil, dokázal to, čo si gnostici a ilumináti vôbec len zbožne priali. Zhmotnil a zároveň ukryl celú múdrosť tak, aby vyzerala ako kvíz a ešte aj zmiatol tých, ktorí o vzdelaní niečo vedia, no skutočného poznania hodní nie sú. Celý tento zahalený proces transcendencie poznania nazval univerzitou. Toto slovo znamená spoločenstvo pedagógov a študentov, takže jeden človek univerzitu založiť nemôže, zvolá každý vzdelaný hlupák a neuvedomí si, že pedagogický zbor tvorí trojica – Ivan, Mikloš a neviditeľná ruka (pozor nemýliť si s Funesom, nejde o Fantomasa, ale o múdrosť a vzdelanie).         

V návale obdivu nad jeho dielom i smútkom nad žalostnou odozvou uvedomil som si, že predsa len toto veľdielo obsahuje chybičku. Nespôsobil ju nedostatok poznania, ale prílišná horlivosť kresťana a demokrata. Svojím dielom totiž, ako píše biblia, hádže sviniam perly pod nohy. Dovolil som si teda skromne navrhnúť bakalársky stupeň štúdia, ktorý by „oddelil zrno od pliev" a tiež, aj keď omnoho nešikovnejšie, ho ukryť do kvízových otázok. Nie náhodou je ich sedem. Rovnako ako vo výučbe jeho Magnificencie sa ukrýva celá múdrosť univerzitného magisterského vzdelania, aj môj skromný návrh obsahuje podstatu trívia a quadrívia siedmich slobodných umení. Neveríte? Skúste si prejsť zadania, kde sú výroky tých, ktorí skutočnú podstatu Miklošovho veľdiela aspoň sčasti pochopili. Ak autorov výrokov neodhalíte, prosím, ani neodchádzajte od válovov. Nadávať mi do maďarských svíň môžete aj tam.

 1. V oblasti vzdelávania rozhodne najúžasnejší počin, ktorý určite radikálne zmení naše chápanie procesu poznávania. Napriek tomu si však neviem predstaviť ďalšie fungovanie tejto univerzity bez kurzu „humanitárneho bombardovania", ktoré odjakživa bolo zárukou dlhodobého hospodárskeho rastu a vytváralo stovky nových pracovných miest.

  a/ Václav Havel (zakladateľ siete svojpomocných skupín Anonymní alkoholici)
  b/ Milo Minderbinder (neúnavný bádateľ v aplikovanej ekonómii a vo vojenstve ako zdroji všeobecného prospechu)
  c/ Mahátmá Gándhí (lenivec, ktorý posedával ešte aj počas demonštrácií)

   
 2. Čím viac študentov absolvuje túto univerzitu, tým väčšia je pravdepodobnosť prudkého rastu slovenskej konkurencieschopnosti. Pri kritickom množstve absolventov sa táto krajina nevyhnutne prepadne do sladkého blahobytu, ktorý je jediným legitímnym cieľom ľudského snaženia.

  a/ Ján Blahoslav Sokol (agent ŠtB a údajne aj hodnostár katolíckej cirkvi)
  b/ Ján Amos Komenský (protestant, čo viac dodať)
  c/ Ján Monte Počiatek (vášnivý jachtár a hodinár, neúnavný propagátor socializmu)

   
 3. Vždy som popieral, že by bolo možné dokonale naplniť ideál vzdelávania ako čistej idey. Každý, kto si klikne na túto stránku, po chvíli zistí, že som sa šeredne mýlil.
  a/ Fridrich Barbarossa (nemecký cisár, ktorý svojím dekrétom založil prvú európsku univerzitu)
  b/ Platón (grécky filozof a pôvodca tamojšieho štátneho deficitu)
  c/ George Soros (zakladateľ Stredoeurópskej univerzity, veľký fanúšik britskej libry a farebných revolúcií) 

   
 4. Ak by som mala prístup k internetu, už dávno by som bola usilovnou študentkou tejto slovutnej inštitúcie.

  a/ Eva Werner (prvá žena, ktorá sa stala rektorkou vysokej školy v Rakúsku)
  b/ Pallas Aténa (grécka bohyňa múdrosti) 
  c/ Simone de Beauvoir (empirický dôkaz tvrdenia: Kam čert nemôže, pošle ženu)

   
 5. Táto univerzita ráznym krokom vykročila do najlepšej päťstovky najlepších svetových univerzít a obávam sa, že napriek enormnej snahe Univerzity Komenského je len otázkou krátkeho času, kedy ju, čo sa kvality výučby týka, predstihne.

  a/ Ján Mikolaj (minister školstva, predovšetkým v Maďarsku považovaný za druhého najväčšieho vizionára v pedagogike – hneď za I. Miklošom)
  b/ Lukáš Krivošík (známy slovenský intelektuál)
  c/ Vasko Bilas (neznámy slovenský pseudointelektuál)

   
 6. Na celom Miklošovom projekte sa mi azda najviac páči, že napriek množstvu uvádzaných zdrojov sú materiály na výučbu také inovatívne, že nikomu ani nenapadne podozrievať autora z vykrádania cudzích myšlienok.

  a/ František Šebej (pacifista a milovník všetkého arabského)
  b/ Daniel Lipšic (podľa dôveryhodných zdrojov – rádia Jerevan a zairskej Guinnesovej knihy rekordov, rekordér, ktorý vymietol viac obývačiek, než najagilnejší Svedkovia Jehovovi)
  c/ Neznámy autor skladby Dolehronie

   
 7. Im sorry, it was just a joke.

  a/ Ivan Mikloš (teoretik vzdelávania a zakladateľ novej pedagogiky, ktorý svojím dielom podľa väčšiny odborníkov prekonáva aj Wilhelma von Humboldta)
  b/ Ištván Miklóssyi (nádejný študent Miklošovej univerzity)
  c/ Ján Figeľ (politik s enormným potenciálom ľudového zabávača)

Autor je neregistrovaným partnerom Jakuba Topola
Text a obsah bakalárskeho univerzitného štúdia vznikli v rámci maďarskej verzie projektu utopia

Zdroj: Utopia
Priemerne (0 Hlasy)


Komunita Komunita

Ľudová univerzita

Autor/ka: Peter Nedoroščík

Ľudová univerzita (ĽU) chce byť v prvom rade univerzitou ako takou, teda spoločenstvom učiacich (sa). Konceptuálna schéma ĽU sa opiera o dve základné ideové východiská. Prvé tvorí koncept univerzity vytvorený Wilhelmom von Humboldt , ktorý sa stal základným modelom nielen pre európske vysoké školy, ale inšpiráciu v ňom našli aj americké univerzity. Humboldtov koncept celostného vzdelávania prostredníctvom vedy vychádza z dvoch kľúčových pojmov – občianstvo a slobodné indivíduum, a ústi v myšlienke akademickej slobody, ktorá sa nevymedzuje len smerom navonok, ale predovšetkým dovnútra. Univerzita v tomto význame napĺňa svoj pôvodný význam a stáva sa činorodým a živým spoločenstvom pedagógov a študentov.

Druhé východisko predstavuje koncept wikinómie a vytvára nástroj pre realizáciu Humboldtovej myšlienky. Wikinómia je v súčasnosti zrejme najprudšie sa rozvíjajúcou oblasťou ekonómie a Európska komisia plánuje v roku 2011 vymedziť na rozvíjanie tohto konceptu veľký priestor. Wikinómia ako spôsob produkcie vychádza z týchto kľúčových prvkov: (1) otvorenosť, (2) kultúra zdieľania, (3) spolupráca na báze dobrovoľnosti. Týmto spôsobom stiera v klasickej ekonomickej schéme základnú hranicu medzi konzumentom a producentom a vytvára novú kategóriu – tzv. prosumer. Tento radikálne nový prvok produkcie dovoľuje predpoklad, že jeho aplikácia v akademickom prostredí nielen umožní zmenu procesu výučby a komunikácie smerom k Humboldtovmu ideálu (ako na osi pedagóg – študent, tak aj pedagóg – pedagóg), ale zároveň umožní aj vytváranie poznania, ktoré bude inovatívne obsahom aj formou. Wikinómia okrem toho rozvíja Humboldtov princíp občianstva z prelomu 18. a 19. storočia aplikáciou dnes už klasického participatívneho modelu demokracie v podobe hnutia zdola - graasroots movement ako siete dobrovoľne kooperujúcich skupín, pričom dobrovoľnú kooperáciu stimuluje a dopĺňa o nové dimenzie prostredníctvom technológií open source. Táto aplikácia umožňuje popri precíznom mapovaní potrieb aj na najnižších poschodiach štruktúr aj posúvanie impulzov a inovácií smerom k centrálnym bodom.

Na základe uvedených východísk možno poslanie ĽU vyjadriť v troch ťažiskových bodoch:

 • Vytvorenie vzdelávacieho modelu, ktorý v sebe nesie základné poslanie univerzity v tej podobe, v akej nám ho zanechala história, a zároveň rozvíja najnovšie impulzy súčasnej doby;
 • Vytvorenie spoločnej platformy pre diskusiu a rozvíjanie poznania v rámci akademickej a vedeckej komunity naprieč vednými odbormi a opätovné nadviazanie dialógu medzi prírodnými a technickými odbormi na jednej strane a humanitnými a sociálnymi odbormi na strane druhej;
 • Otvorenie a rozširovanie kvalifikovaného vzdelávania pre verejnosť;

Východisková situácia

 1. Vzdelávanie. Rovnako ako iné spoločenské oblasti, aj proces vzdelávania zasiahol a výrazne modifikoval trend komodifikácie, čoho výsledkom je, že vzdelávanie sa zameriava (predovšetkým a postupne) len na vytváranie sofistikovanej pracovnej sily pre zahraničný kapitál. Jedným z najdôležitejších následkov tohto trendu je skutočnosť, že absolvent univerzity sa (v tom lepšom prípade) stáva „kvalifikovaným idiotom", teda úzko zameraným odborníkom, ktorý vo všetkých ostatných oblastiach života zaujíma pozíciu „pasívneho konzumenta".
   
 2. Hospodárstvo. Od roku 1998 sa politická snaha v ekonomickej oblasti orientuje výlučne na pritiahnutie zahraničného kapitálu, ktorý má zabezpečiť dostatok pracovných miest a prosperitu. Všetky ostatné rozvojové stratégie sa v politickom procese ignorujú a ich zriedkavá realizácia závisí od treťosektorových organizácií, ktorých aktivity sa len málo, respektíve vôbec neobjavujú v mediálnom diskurze, pričom tieto aktivity sú zväčša izolované. Pod heslom otvorenej exportne orientovanej ekonomiky sa zo Slovenska stala krajina výsostne závislá od zahraničia.

  Výsledkom tejto tendencie je výrazná polarizácia spoločnosti prejavujúca sa:
  1. priepastnými regionálnymi rozdielmi;
  2. vytváraním a rozširovaním skupín obyvateľstva, ktoré vypadávajú zo spoločenského života, pričom čoraz častejšie naberá táto marginalizácia podobu nezvratného procesu.
 3. Verejná diskusia. Slovenský mediálny priestor ovládol jediný dominantný diskurz, ktorý prvé dva body pokladá za žiaduce a naznačené problémy a neúspechy považuje buď za prechodné (najčastejším argumentom je tzv. postkomunistická mentalita, ktorá vymrie so súčasnými generáciami) a/alebo ich priamo pripisuje indivíduám (lenivosti, neochote sa prispôsobiť = nedostatočnej flexibilite). Dominantný mediálny diskurz pretláča dva veľmi problematické názory:
  1. trhové myslenie a spôsoby riešenia sú v akejkoľvek situácii prejavom „zdravého rozumu" a rešpektujú „prirodzenosť človeka";
  2. žiadne iné spôsoby neexistujú. Ak sa predsa objavia, sú prejavom nebezpečných myšlienok, ktoré majú totalitný (najmä „červený" a/alebo „zelený") charakter a preto je potrebné ich potláčať.
    

Cieľ

Základným cieľom univerzity je hľadanie a vytváranie myšlienok, postojov a riešení, ktoré majú netrhový charakter, pričom tu produkované vedenie by nemalo mať len teoretický charakter, ale  by sa malo zameriavať priamo na prax. Dôležitý zámer je tiež vytváranie priestoru pre názory, ktoré mediálny diskurz vytláča a často aj dehonestuje.
 

Zámer

Wikinómia. Jedným zo základných princípov spolupráce je akcent na wikinómiu. Z hľadiska celkovej koncepcie ĽU sa týmto zabezpečí proklamovaný prvok prepojenia teórie a praxe. 

Komunita. Zároveň bude tento proces aktivizovať a priamo podnecovať vytváranie skupín, ktoré budú jednotlivé kurzy prevádzkovať a rozpracovávať, pričom základnú platformu bude poskytovať opensource technológia (liferay alebo confluence; využijú sa tu základné skúsenosti o. z. utopia, ktoré v súčasnosti prevádzkuje živú komunitu v počte viac ako 40 osôb realizujúcich niekoľko občianskych aktivít a projektov), umožňujúca živú diskusiu, vytváranie spoločných dokumentov a ďalšie inovatívne prvky komunikácie. 

Knižnica. Jedným z najprogresívnejších uvedených prvkov je archivovanie a prevádzka vytváraného vedenia prostredníctvom interaktívnej knižnice (túto momentálne tvorí a bude prevádzkovať EIT coop (práve vznikajúci kooperatív odborníkov v elektrotechnike a IT technológiách). Knižnica umožní na jednej strane formalizáciu a kategorizáciu produkovaného poznania, na druhej strane zabezpečí neustálu možnosť jeho transformácie a inovácie, pričom počas celej prevádzky bude archivovať aj jednotlivé kroky zhromažďovania informácií, čím sa otvára priestor pre výskum a aplikáciu celého procesu na metaúrovni.  

Činnosť

Štruktúra. Úvodný semester bude zahŕňať päť tém – zvolených na základe definície východiskovej situácie, zámeru a cieľov celého projektu ĽU. 

Základné kurzy:

Organizácia. Každá prednáška v rámci jednotlivých kurzov sa umiestni na webovú stránku, zaradí do knižnice, vytvorí sa k nej aj informačný balík na danú tému (stručný komentár s odkazmi na ďalšie stránky, knihy a akcie) a otvorí diskusia. Každý kurz sa bude realizovať v spolupráci s aspoň jedným oficiálnym partnerom (organizáciou) a jedným odborným garantom/garantkou.

Zdroj: Utopia https://utopia.sk/wiki/display/univerzita
Priemerne (0 Hlasy)

Kalendár Kalendár

Aktuálne kalendáre sídla

Aktivity

január 12
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Dokumenty a média
Bella Albín nahral(a) nový dokument, .
Odoberať aktivity Ľudová univerzita. (Otvorí sa v novom okne)

Z dielne ĽU Z dielne ĽU