Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Komunitné centruim genrácií vzniklo v rámci participatívneho rozpočtu v Bratislave a jeho úlohou je podporiť a rozšíriť participáciu občanov a občianok, aktivizovať ich a poskytovať im rôznorodé služby. Slúži ako priestor pre stretávanie sa participatívnych komunít, komunitné akcie, či vzdelávanie a poradenstvo. Do jeho činnosti sa môže zapojiť ktokoľvek kto má záujem. Nájdete ho na Karpatskej 2 v budove YMCA na prvom poschodí, číslo dverí 142.

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

stretnutia občanov

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Nedeľa, 2013, november 3, 04:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Nedeľa, 2013, november 3, 08:00 PM


PK Open Data

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, október 31, 05:30 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, október 31, 06:30 PM


PK Open Data

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Piatok, 2013, október 25, 05:30 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Piatok, 2013, október 25, 06:30 PM


stretnutie PK Open Data

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2013, september 24, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2013, september 24, 07:30 PM


zasadnutie v prírode

31.7. sme sa stretli na neformálnom stretnutí participantov a prívržencov na opekačke bez ohňa, a debatili sme, asi si to zopakujeme

Leto v KCG

Akcie PK seniori počas letných mesiacov konverzácie angl. a nem v utorok a štvrtok ( skontrolujte si prosím čas s účastníkmi ) LATVOMY  v stredu od 18oo prajeme pekné leto ...

Ľudová univerzita

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Streda, 2013, január 9, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Streda, 2013, január 9, 09:00 PM


Nemecká a anglická konverzácia

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, apríl 11, 12:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, apríl 11, 03:00 PM


Konzultačné hodiny k PR

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Štvrtok, 2013, marec 14, 02:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Štvrtok, 2013, marec 14, 04:00 PM


stretnutie

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Piatok, 2013, apríl 26, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Piatok, 2013, apríl 26, 08:00 PM


stretnutie PK seniori

11.4. bolo pravidelné stretnutie PK seniori, jeden hosť prišiel na základe reklamy za oknom ! Druhá hosťka sa prišla poradiť, čo s čističkou odpadových vôd v Malackách, tam ma dostala, snažil...

organizačné stretnutie

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2013, apríl 16, 06:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2013, apríl 16, 09:00 PM


Nemecká a anglická konverzácia

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Utorok, 2013, apríl 9, 02:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Utorok, 2013, apríl 9, 05:00 PM


Stretnutie

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Piatok, 2013, apríl 12, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Piatok, 2013, apríl 12, 08:00 PM


Stretnutie / organizuje PK seniori

Komunitné Centrum Generácií (YMCA)
Zdroje Zdroje Zdroje: Komunitné Centrum Generácií (YMCA)

Dátum začiatku Dátum začiatku Dátum začiatku: Piatok, 2013, apríl 5, 05:00 PM
Dátum ukončenia Dátum ukončenia Dátum ukončenia: Piatok, 2013, apríl 5, 08:00 PM


RE: Diskusia o Rámcovej schéme alokácie na projekty

Zodpovednosť za čerpanie
Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci participatívneho rozpočtu realizuje výlučne hlavné mesto SR Bratislavy, pričom o stave a...

postreh z činnosti BRS, či ako sa to volá

na stretnutie bola pozvaná osobnými mailami niekoľko krát avizovaná skupina členov z  Bratislavskej rady seniorov . Reakcia vedenia tejto poradnej skupiny a aj od Michala F. (...

RE: Diskusia o Rámcovej schéme alokácie na projekty

modoru farbou je to, co navrhujem doplnit
cervenou su otazky, nejasnosti

Rámcová schéma alokácie financií na projekty

 
Tento dokument...

Diskusia o alokáciách

Diskusia o Rámcovej schéme alokácií na projekty.