Správy Správy

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Autor/ka: -

Navrhovateľom a iniciátorom PR v Lichtenbergu sú frakcie jednotlivých politických strán zastúpených v miestnom parlamente. Konkrétne ide o: DIE LINKE (radikálna ľavica), SPD (sociálna demokracia), CDU (konzervatívci), PIRATEN Lichtenberg (piráti) a Die Gruenen (zelení).

Čítať ďalej...

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Autor/ka: -

Mechanizmus PR v Lichtenbergu umožňuje niekoľko spôsobov participácie, pričom občianky a občania môžu zároveň využiť aj niekoľko z nich. Do tzv. hlasovania domácností dokonca na základe náhodného výberu dostávajú aj osobnú pozvánku priamo od starostu mestskej časti.

Čítať ďalej...

Ako začať s participatívnym rozpočtom vo vašom meste

Autor/ka: Maria Hadden, Josh Lerner

Zaregistrovali ste všetky tie škrty v rozpočte vášho mesta? Škrty školám a knižniciam, požiarnikom a sociálnym službám a škrty v ďalších verejných výdavkoch? Myslíte si, že by ste rozpočet dokázali pripraviť lepšie? Čoskoro by ste túto možnosť mohli mať.

V procese, ktorý má názov „participatívny rozpočet", sa obyvatelia a obyvateľky vo viac ako tisícke miest po celom svete rozhodujú, ako využiť prostriedky daňových poplatníkov. Tento článok ponúka niekoľko úvodných rád o tom, ako by ste mohli zaviesť participatívny rozpočet vo vašom meste.

Čítať ďalej...
Zdroj: Shareable http://www.shareable.net/blog/how-to-start-participatory-budgeting-in-your-city

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Autor/ka: -

„Participatívny rozpočet je úspechom. Môžeme to tvrdiť najmä vtedy, ak si bližšie pozrieme čísla: viac než 34 tisíc občianok a občanov Lichtenbergu v posledných šiestich rokoch prejavilo záujem o participatívny rozpočet (PR) a rozpočtovú politiku.

Podalo sa tisíc sedemsto občianskych návrhov, ktoré sme spoločne prediskutovali. Viac ako tristo z nich občania a občianky považovali za veľmi dôležité. Z týchto tristo prioritných návrhov schválilo zastupiteľstvo viac ako 90 percent. Občianky a občania prinášajú návrhy, na ktoré by politici ani verejná správa sami neprišli, ako napríklad preniesť lavičky z priameho slnka do tieňa." Týmito slovami vtedajšej starostky mestskej časti Berlín - Lichtenberg Christiny Emmrichovej sa začína brožúra o PR, ktorú vydal miestny úrad v roku 2010.

Čítať ďalej...
Zdroj: Bürgerhaushalt Lichtenberg www.buergerhaushalt-lichtenberg.de

ABCD – rozvoj vlastnými silami II.

Autor/ka: -

Asset-Based Community Development, teda komunitný rozvoj založený na lokálnych zdrojoch je, ako uvádza stránka ABCD inštitútu, komunikačná stratégia, ktorá využíva  individuálne schopnosti a zručnosti občanov pre vybudovanie silnejšej komunity a pre zabezpečenie jej udržateľného rozvoja. Inštitút ABCD dnes pôsobí na akademickej pôde, ale najmä v teréne, teda priamo v komunitách, ktoré sa dostali do ťažkostí.

Prvá časť venovaná tejto metodológii sa zameriavala na jej predstavenie a opis procesu. V druhej časti si ju bližšie predstavíme na konkrétnych príkladoch. Ešte predtým však doplníme teoretickú časť o typológiu jednotlivých zdrojov.

Čítať ďalej...

Ako nás môžete podporiť Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej participácie na správe verejných vecí.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 12043307/5200 (OTP banka, a.s.)

Ďakujeme.

Projekty Projekty

Projekt Restart You Life and Thrive - Innovative Models for Sustainable Local Living podporuje

 

Projekt SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU podporuje Európska únia

 

Projekt Building up Social and Solidarity Economy podporuje

 

Facebook Facebook

Utopia RSS Utopia RSS

RSS