Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Žena, ktorá sa vzoprela spoločnosti Monsanto

Autor/ka: Rachel Cernansky

Keď trojročná dcéra Sofie Gaticovej zomrela na zlyhanie obličiek, matka nehľadala spojenie s environmentálnymi problémami. Premýšľať o takomto spojení začala až vtedy, keď začal mať zdravotné problémy aj jej sused. Na neďalekej farme totiž využívali poľnohospodárske chemikálie.

Uvedomila si to aj vtedy, keď začala vídať deti s rúškami na ústach a ich matky so zahalenými hlavy, aby zakryli chýbajúce vlasy po chemoterapii.

Sofia Gatica žije v argentínskom meste Ituzaingó, obklopenom sójovými poľami, kde farmári používajú tie isté chemikálie ako v USA. Ide hlavne o glyfosát, ktorý je účinnou látkou v herbicíde Roundup. V jej meste sa ale farmári pestujúci sóju v priemyselnom meradle na export priblížili až priamo k okraju obytnej zóny. Mnohé chemikálie sa rozprašujú zo vzduchu a tak ich vietor a voda môže zaniesť kdekoľvek.

Pred niekoľkými Sofia Gatica založila skupinu Matky Ituzaingó, ktorá začala chodiť odo dverí ku dverám, aby zistili viac o zdravotných problémoch komunity. Z tohto úsilia sa vyvinula prvá epidemologická štúdia so šokujúcimi výsledkami: vysoká úroveň neorologických ochorení a ochorení dýchacích ciest, vrodené chyby a úmrtnosť novorodencov, vrátane rakoviny, ktorá bola 41-krát vyššia ako národný priemer.

Gatica a ďalšie aktivistky mobilizovali hlasnú odpoveď verejnosti na tieto problémy. Jej vlastnými slovami:  „Priamo na poliach sme blokovali stroje na sprejovanie. Protestovali sme na ministerstve poľnohospodárstva a ministerstve zdravotníctva. Na ministerstvá sme priviedli chorých ľudí." Podľa Gaticovej sa v správe spred niekoľkých mesiacov uvádza, že rakovina zabije 33 percent obyvateľov mesta Ituzaingó. „Tak k nám pošlú viac lekárov. Ale to nie je riešenie. Navrhujeme, aby sa nepestovalo a nestriekalo v blízkosti obytných zón a vodných tokov."

Vďaka činom tejto ženy a matky z pracujúcej triedy a medzinárodného hnutia proti Monsantu, ktoré vytvorila, sa v Argentíne veci pomaly menia. Vďaka oceneniu Goldman Environmental Prize má teraz Gatica príležitosť inšpirovať farmárske komunity po celom svete.

„Niekto prišiel do môjho domu so zbraňou. Bolo mi povedané, aby som sa prestala starať do sóje. Zatelefonovali mi, že na druhý deň mi zostanú len dve deti." Na otázku, či zistila, kto stojí za týmito osobnými útokmi, odpovedala: „Polícia to vyšetrovala, ale vraj sú dokumenty tajné". Nič z toho ale Gaticovú, ktorá razí cestu odporu voči Monsantu v Južnej Amerike a proti priemyselnému modelu poľnohospodárstva, ktoré spoločnosť reprezentuje, nezastavilo.

Preložil a upravil Martin Jankovič. Krátené.

Fotografia: Wikimedia Commons

Zdroj: Grist http://grist.org/industrial-agriculture/the-mother-who-stood-up-to-monsanto-in-argentina/
Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last