Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Titanic, najvýstižnejšia metafora Brazílie

Autor/ka: Luiz Flávio Gomes

O tom, či je Titanic, ktorý klesol na morské dno pred sto rokmi, najlepšou metaforou sveta, sa dá diskutovať. Ale to, že je najlepšou metaforou Brazílie, sa zdá nespochybniteľné. Malé vysvetlenie: Titanik sa potopil a skončil; Brazília v klamlivom zdaní svetovej veľmoci (šiesta najväčšia ekonomika sveta) sa síce hospodársky rozrastá, no zároveň sa každodenne vyčerpáva vlastnými protirečeniami a ranami, zvýrazňujúc svoj prvotný hriech spáchaný otrokárskym drancovaním a všetkými nešťastnými následkami, ktoré z neho vyplynuli: sociálne, ekonomické a kultúrne nerovnosti, autoritárstvo, vylučovanie obrovských častí obyvateľstva, štruktúrované, individuálne a inštitucionálne násilie, a tak ďalej.

Titanic slúži ako paradigma pre brazílsku spoločnosť, pretože nič nesymbolizuje vierohodnejšie rozdelenie tried ako loď, vrstviaca sa od podpalubia až po horné poschodia smotánky. Tam v podpalubí našej krajiny sa nachádzajú tí vylúčení, tí marginalizovaní, tí na jedno použitie či tí, ktorých možno beztrestne odstrániť.

Ale stále sme sa nenaučili – a preto tak veľmi trpíme strachom a neistotou – že obyvatelia podpalubia držia vo svojich rukách trup svetového spoločenského plavidla, ktoré je pre všetkých jedno jediné. A vždy keď ten trup „prevŕtajú", nebezpečenstvo a nešťastie postihnú všetkých,  biednych aj bohatých, čiernych aj bielych, elitu aj chatrče, hoci ich prítomnosť na lodi nikoho nezaujíma. Obyvatelia veľkých mestských aglomerácií (ktoré majú s mestom pramálo spoločného) to potvrdia. Nech nám ako príznačný príklad slúži luxusná štvrť Morumbi v hlavnom meste São Paulo, ktorá žije v ustavičných svároch so svojimi chudobnými susedmi, akokoľvek vysoké sú múry, ktorými sa pred nimi opevňuje.

Žiť v zámožných štvrtiach, nachádzajúcich sa tak blízko obydliam biedy a páriov, vyvrhnutých spoločnosťou, je to isté ako sa plaviť prvou triedou na Titaniku vo chvíľach, keď sa potápal. Tí, čo sú v podpalubí, každým dňom prevŕtavajú konštrukciu spoločného plavidla (násilie, krádeže, sprenevera, atď.), pretože nemajú a nevidia iné možnosti. A každý taký nový „vrt" vyvoláva vždy ešte väčšie mrazenie v kostiach, a otrokárska elita vždy reaguje prostriedkami svojej politiky, a vždy ešte väčším násilím. A násilie, ako vieme, plodí len ďalšie násilie.

Pred krátkym časom som sa telepaticky zhováral s náčelníkom domorodého kmeňa Tupi, tým, ktorý prežil a pre dejiny zaznamenal genocídu spáchanú Portugalcami. Povedal mi nasledovné slová: „Pokiaľ tí, ktorí riadia Brazíliu nepripustia, že všetci sme ľudské bytosti, ktoré nikdy nesmú byť zredukované na veci či nepríjemný hmyz, kým nepožiadajú o odpustenie a nezmieria sa s utláčanými, dovtedy my z tejto zeme „terra brasilis" nesnímeme kliatbu, ktorú sme v roku 1500 uvalili na otrokárskych vykorisťovateľov žijúcich dnes v jednom z najnádhernejších prírodných rajov sveta. Nemajú však pokoj ani bezpečie, a preto nemajú ani civilizáciu."

A tak prvotný hriech otrokárstva naďalej rozožiera našu krajinu, ktorá stále nedokázala vyriešiť záhadu voľby medzi barbarstvom a civilizáciou.

Luiz Flávio Gomes je vysokoškolský profesor, právnik a člen Komisie pre reformu trestného zákona.

Preložila Silvia Ruppeldtová

Zdroj: Brasil 247 http://brasil247.com/pt/247/economia/63027/O-Titanic-%C3%A9-a-melhor-met%C3%A1fora-do-Brasil.htm
Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last