Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu I.

Autor/ka: -

„Participatívny rozpočet je úspechom. Môžeme to tvrdiť najmä vtedy, ak si bližšie pozrieme čísla: viac než 34 tisíc občianok a občanov Lichtenbergu v posledných šiestich rokoch prejavilo záujem o participatívny rozpočet (PR) a rozpočtovú politiku.

Podalo sa tisíc sedemsto občianskych návrhov, ktoré sme spoločne prediskutovali. Viac ako tristo z nich občania a občianky považovali za veľmi dôležité. Z týchto tristo prioritných návrhov schválilo zastupiteľstvo viac ako 90 percent. Občianky a občania prinášajú návrhy, na ktoré by politici ani verejná správa sami neprišli, ako napríklad preniesť lavičky z priameho slnka do tieňa." Týmito slovami vtedajšej starostky mestskej časti Berlín - Lichtenberg Christiny Emmrichovej sa začína brožúra o PR, ktorú vydal miestny úrad v roku 2010.

Nasledujúci text je prvým z päťdielneho cyklu o participatívnom rozpočte (PR) v berlínskej mestskej časti Lichtenberg. V skratke predstaví túto časť Berlína a opíše východiská, z ktorých tu PR vychádza. V druhej časti budú predstavené možnosti a podoby participácie, ktoré sa miestnym obyvateľom ponúkajú. Tretia až piata časť je upraveným prekladom rámcovej koncepcie PR v Lichtenbergu predloženej a schválenej miestnym zastupiteľstvom v júni tohto roka. Rámcový koncept dôkladne predstavuje a opisuje procesy a pravidlá, v rámci ktorých sa PR každoročne pripravuje a realizuje.

Mestská časť Lichtenberg

Lichtenberg sa nachádza v severovýchodnej časti Berlína. Na 5.229 hektároch tu žije 253 tisíc obyvateľov, čo znamená 4 800 obyvateľov na kilometer štvorcový. Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2005 osemdesiatpäť percent opýtaných odpovedalo, že tu žijú radi, resp. veľmi radi.

Podľa brožúry vydanej miestnym úradom možno Lichtenberg charakterizovať nasledovne – je to mestská štvrť naklonená:

 • rodinám a deťom: 88 škôlok ponúka viac než desať tisíc miest pre deti od 0 do 6 rokov; 143 detských ihrísk, 48 voľnočasových zariadení pre deti a mládež ponúka vekovej skupine od 6 do 25 rokov viac než 4 tisíc miest pre mimoškolské vzdelávanie a trávenie voľného času;

 • seniorkám a seniorom: viac ako 50 tisíc obyvateľov je starších než 65 rokov. V ôsmich seniorských centrách je k dispozícii 780 miest. Miestne časti majú k dispozícii 23 domovov dôchodcov s kapacitou 2 600 miest;

 • športu: k dispozícii je 150 športových zariadení (haly, bazény a pod.); dve športové centrá majú celoberlínsky rozmer, rovnako ako pláž pri jazere Orank Hochseilgarten a v zátoke Rummelsburg;

 • zeleni: takmer 13 kilometrov štvorcových zelených plôch a parkov a zoologická záhrada ponúkajú dostatok možností pre oddych a voľnočasové aktivity;

 • rôznorodosti a rovností šancí: žije tu takmer 18-tisíc cudzincov zo 140 štátov, čo zodpovedá približne siedmim percentám zo všetkých obyvateľov. Celkový počet obyvateľov s imigrantským pozadím dosahuje takmer 14 percent populácie.

Rozpočet

Participácia občanov a občianok prebieha na úrovni celej mestskej časti a tiež na úrovni jednotlivých miestnych častí. Lichtenberg pozostáva z 13 miestnych častí s rozličnou veľkosťou a počtom obyvateľov. V nich pôsobia centrá miestnych častí, ktoré organizujú a koordinujú dobrovoľnú prácu občanov a starajú sa o rozmanitý sociálny a kultúrny život obyvateľov.

Príjmy do rozpočtu prichádzajú predovšetkým od krajinskej vlády Berlína – približne 85 percent. Zvyšok dopĺňa spolková vláda a vlastné príjmy mestskej časti, ktoré činia približne 94 miliónov euro. Celkové výdavky rozpočtu na služby stanovené zákonom dosahujú výšku približne 580 miliónov euro. To, na čo sa peniaze používajú, do veľkej miery určuje zákon. Služby, ktoré mestská časť poskytuje, sú veľmi pestré. Je ich približne tristo. K povinným verejným výdavkom patria napr. správa škôl, sociálne služby, infraštruktúra a komunikácie, verejné budovy a podobne.

PR v Lichtenbergu – čo to znamená?

Až keď sú finančne pokryté všetky nevyhnutné výdavky a zabezpečené úlohy, ktoré sú povinné, môže mestská časť financovať aj ďalšie aktivity. Brožúra k PR hovorí o „usmerniteľných výdavkoch" a osvetľuje situáciu analógiou k výdavkom jednotlivca v domácnosti. Až keď sú zaplatené nájomné, elektrina, plyn, telefón atď., môže sa jednotlivec rozhodnúť, čo so zvyšnými financiami. V Lichtenbergu k takýmto usmerniteľným výdavkom patria kultúrne zariadenia, hudobná škola, ľudová vysoká škola, celková podpora športu a práca so seniormi, podpora mládeže a zdravia. Usmerniteľné výdavky umožňujú mestskej časti rozhodovať, ktoré služby a v akom rozsahu a kvalite bude občanom ponúkať. Brožúra zdôrazňuje, že práve toto je dôvod, prečo by sa mali občianky a občania zapojiť a spolurozhodovať o nich:

 • Čo chceme a čo si môžeme dovoliť?

 • Ktoré oblasti sú dôležitejšie a ktoré menej?

 • Ako môžeme prerozdeliť peniaze a pritom vytvárať spoločný úžitok?

 • Ktoré plány sa majú realizovať?

Druhý dôvod, prečo sa zapojiť, je podľa brožúry ešte zreteľnejší: V Lichtenbergu sa nielen oznamuje a diskutuje, ale aj koná.

 • Občianky a občania radia, akým spôsobom sa majú peniaze využiť.

 • Politici a političky rozhodujú, ktoré návrhy sa dostanú do rozpočtu.

 • Verejná správa sprostredkúva náklady a presadzuje návrhy.

Prostredníctvom financií sa vo veľkej miere rozhoduje o kvalite nášho života. Rozpočet je tak jedným z najdôležitejších priestorov politického konania. A preto by ste túto oblasť nemali prenechať len samotným politikom.

Ako uvádza stránka PR, proces participácie a teda možnosť zapojiť sa, prebieha v štyroch základných etapách:

1. Koncepcia a plánovanie
2. Podieľanie sa (participácia)
3. Konzultácie a preskúmanie
4. Realizácia a kontrola

Občianky a občania sa do týchto etáp zapájajú rôznym spôsobom a v rozličnej miere. Ako už napovedajú názvy jednotlivých etáp, dominantný faktor predstavuje občianska spoločnosť v druhom kroku. V ostatných etapách sa participácia nerealizuje až v takej miere, čo možno pokladať za slabú stránku celkového procesu. Občianska spoločnosť sa neorganizuje, ale podobne ako v prípade občianskych rád je organizovaná administratívnymi a politickými štruktúrami. Na druhej strane je však výhodou efektivita celkového procesu PR, ktorú garantujú verejná správa a politické orgány vykonávajúce podstatnú časť úloh a postupov nutných pre fungovanie PR.

Zostavil, preložil a upravil Peter Nedoroščík

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu II.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu III.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu IV.

Participatívny rozpočet v Lichtenbergu V.

Fotografia: judith74

Zdroj: Bürgerhaushalt Lichtenberg www.buergerhaushalt-lichtenberg.de
Priemerne (1 Hlas)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last