Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Fischerov dom na Beblavého nerešpektuje územný plán zóny

Aktivisti BAO podali podnet na prokuratúru

Autor/ka: Bratislava otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) a Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK) podali na okresnú prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti vydaného územného rozhodnutia z 15. 10. 2009 a následného stavebného povolenia z 27. 7. 2010 pre stavbu domu na Beblavého ulici.
 

Realizovaná stavba je podľa BAO v rozpore s verejným záujmom a s územným plánom zóny Podhradie (ÚPZ). BAO preto žiada preskúmať zákonnosť predmetných rozhodnutí najmä v šiestich vybraných oblastiach (podnet v prílohe). Takzvaný Fischerov dom sa stavia v pamiatkovej rezervácii, ktorá musí mať najvyššie kritériá ochrany. V podnete BAO zdôrazňuje, že neboli dodržané historicky chránené priehľady na dominanty mesta (Dóm sv. Martina, Zámocké schody) a porušuje sa panoráma a silueta Hradného kopca. Tento fakt považuje BAO za konanie proti verejnému záujmu mesta a jeho občanov. Je príznačné, že k tejto dôležitej zmene tradičnej a historickej veduty mesta neboli občania prizvaní, nikto sa ich nepýtal na názor, neprebehla žiadna verejná diskusia. Takéto sprivatizovanie priestoru súkromnou osobou na úkor všetkých Bratislavčanov je neprípustné.

Skúsený projektant a stavebník, architekt Dušan Fischer, nerešpektuje územný plán zóny, svojvoľne stavia, nerešpektuje právoplatné stavebné povolenie a následné nariadenia štátneho stavebného dohľadu. Natíska sa preto otázka, či tento nezákonný postup od začiatku nezvolil zámerne? Aby neskôr „obligátnou" kľučkou – zmenou stavby pred dokončením – oveľa ľahšie zrealizoval svoj súkromný prospech v rozpore s verejným záujmom.

Podnet posiela BAO na vedomie viacerým inštitúciám, starostke Starého Mesta, primátorovi Bratislavy aj hlavnej architektke mesta preto, aby sa podnietila verejná diskusia k spornej stavbe a celkovo k spôsobu zástavby Pamiatkovej rezervácie a celého Podhradia. Je to vážny problém mesta a dotýka všetkých občanov, ktorí majú plné právo sa k nemu vyjadriť. Riešenie je vo verejnom záujme nás všetkých! Problém tzv. Fischerovho domu vznikol práve preto, že ho riešila úzka skupinka úradníkov bez potreby poznať názory verejnosti. Tento zaužívaný „ignorantský" spôsob v Bratislave už musí raz skončiť.

Aktivisti a aktivistky BAO žiadajú kompetentných o:

1. okamžité zastavenie stavby z dôvodu porušenia zákonov
- vyšetriť zodpovedné osoby, ktoré porušili stavebné povolenie a realizovali výstavbu
- vyšetriť zodpovedné osoby za porušenie územného plánu zóny Podhradie
- preskúmať zákonnosť a právoplatnosť vydaného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

2. vytvorenie priestoru pre verejnú diskusiu a nastolenie nového konceptu ochrany pamiatok Bratislavy
- stanoviť ciele, ako má Bratislava a jej historická panoráma vyzerať
- aktualizovať územný plán zóny Podhradie
- umožniť aktívnu participáciu verejnosti na posudzovaní kľúčových investičných zámerov a stavieb, ktoré ovplyvňujú vizuál i chod mesta

3. realizáciu ochrany a obnovy pamiatkovej rezervácie historickej Bratislavy
- pri rozhodovaní v procesoch podľa stavebného zákona rešpektovať verejný záujem, vyjadrený o. i. záujmom zachovať historické a kultúrne dedičstvo pre budúce generácie, a to aj v prípade stavby na Beblavého ul.
- zaviesť nové princípy posudzovania dostavieb v pamiatkovej rezervácii, obnoviť stratený genius loci Bratislavy, sceliť historické jazvy a rehabilitovať územie po nespočetných búraniach v meste

Ďalšie informácie: Iniciatíva Bratislava otvorene, info@bratislava-otvorene.sk, www.bao.sk

Fotografia: Rachid Lamzah

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last