Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Deň bez áut / Deň pre námestie

Pozvánka

Autor/ka: Námestie pre ľudí

V sobotu 22. septembra 2012 vyvrcholí Európsky týždeň mobility. Pripravili sme pre vás aktivity, ktoré umožnia zažiť Kamenné námestie inak a naplánovať ho ako príjemný a bezbariérový priestor pre peších a cyklistov.

Ateliér / Naplánujme si námestie tak, ako ho chceme...

Emočná mapa / Vaše pocity, zážitky a spomienky na jednej mape / Archimera / 10.00 - 17.00

Urban walk / Plánovacia prechádzka okolo námestia s pohľadom do minulosti, prítomnosti i budúcnosti / Tomáš Hanáček / 10.30; 12.30

Urobme si námestie / Priestorový model pre malých i veľkých / Vnútroblok / CD

Komentované prehliadky / Exkurzie do srdca mesta od Bellušových domov až po komplex Kyjev - Prior / M_P_BA, DOCOMOMO / 11.00, 13.00, 15.00

 

Herňa / Zažime Kamené námestie inak

Dotkni sa architektúry / pohybový workshop priblíži architektúru netradičným spôsobom / Bratislava hrá na city, Archimera

Debničkový workshop / Dá sa spraviť z prepraviek bunker pre deti? / Radarch / 10.00 - 17.00

Lavička / Workshop, na ktorom vznikne prvá lavička na námestí / Igor Polakovič / 10.00 - 17.00

Maľovanie na tvár / Pestrý facepainting / Hana Machovičová / 10.30 - 13.00

Zahrajte si na gitare / Spievanie a hranie / Únia materských centier / 10.00 - 17.00

Maľované kamene / Od kamienka po balvan / Zuzka Šimková / 10.00 - 17.00

Hula hop / Dielňa pre tých, čo si chcú vyskúšať tanec s obručou / Hulahoop.sk

Dobrodružstvá dona Kýchota z ranča / divadlo s koníkom / Equiteatro / 15.00

Ping pong / S vlastnou alebo požičanou raketou / Katka Šimončičová / 10.00 - 17.00

Piškvorky, bludisko a škôlka / Maxipiškovorky a hry na asfalte / Archimera / 10.00 - 17.00

Kameňovanie / hod symbolickým kameňom - vytvorenie farebnej vízie Bratislavy / Hlupane na Bráne / 10.00 - 17.00

Bicykle od A po Z / Opravy bicyklov, diskusie o jazde v meste i o cyklotrasách / Cyklokoalícia, Cyklokuchyňa / 10.00 - 17.00

Bicyklové preteky / Hlavná výhra - bicykel! / Ministerstvo dopravy / 10.00 - 17.00

Dokážete to, čo my? / Skúste prejsť námestie nevidiačky alebo na vozíku / Únia nevidiacich a slabozrakých, Zväz telesne postihnutej mládeže / 10.00 - 17.00

Bezpečne na ceste / Ukážka elektrobicykla a iné / ŠEVT / 10.00 - 17.00

Cyklojazda / spoločná jazda cyklistov a onlinistov na záver Európskeho týždňa mobility / Cyklokoalícia / 18.00 - 20.00

Hudba a film z bicykla / Hudobná produkcia a premietanie filmov pomocou energie vyrábanej bicyklami / Oikos, Bikelab / 20.00 - 22.00

 

Pracovňa / Zhovárajme sa, diskutujme...

DOCOMOMO infopoint / O modernom dedičstve Bratislavy viac! / DOCOMOMO Slovakia / 10.00 - 17.00

Klimatické zmeny a mesto / Fotovýstava, diskusie, súťaže / Greenpeace, Regionálne environmentálne centrum / 10.00 - 17.00

Ako si navrhnúť izbu či dom? / Instatné rady architektov / Radarch / 10.00 - 17.00

Zeleň v meste / Chceme v parkoch stromy alebo garáže? / Bratislava otvorene / 10.00 - 17.00

Doprava v Bratislave / Viac ciest pre autá, alebo viac miesta pre ľudí? / Lepšia doprava / 10.00 - 17.00

 

Kuchyňa

Raňajky pod stromom / Prvé verejné raňajky v Bratislave / Do zjedenia / 10.00

Limonáda a koláčik pre každého, kto sa zapojí do plánovania.

Väčšina aktivít prebieha od rána do večera, od raňajok pod paulovniou až po cyklojazdu a večerné premietanie. Exkurzie, urban walk a vystúpenia budú mať čas uvedený na webe. Aktivity trvajúce od rána (10.00) až do 17.00 majú označenie CD (celý deň).

Facebook

Priemerne (0 Hlasy)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last