Archív spravodajstva Archív spravodajstva

Späť

Bratislava zbytočne prišla o najhodnotnejšiu industriálnu pamiatku – Cvernovú továreň

Autor/ka: Klub ochrany technických pamiatok, Bratislava otvorene

Klub ochrany technických pamiatok (KOTP), v spolupráci s iniciatívou Bratislava otvorene (BAO) oznamuje verejnosti, že v sobotu 16. 6. 2012 prišla Bratislava o posledný kompletne a komplexne zachovaný industriálny areál zo začiatku 20. storočia, navyše s veľkou mierou autenticity, v dobrom technickom stave a s veľkým potenciálom na adaptáciu a nové využitie: historickú Uhorskú cvernovú  továreň na Páričkovej, Svätoplukovej a Košickej ulici („Cvernovka").

Na zoznam nezmyselne zničených unikátnych technických pamiatok Bratislavy tak ku Kablovke, Gumonke, Danubius-Elektrik, Tabakovej továrni a mnohým ďalším pribudla aj Cvernovka, ktorá bola do soboty 16. 6. najhodnotnejšou dochovanou pamiatkou tohto druhu v hlavnom meste. Z rozsiahleho fondu tohto typu historického kultúrneho dedičstva, na ktoré mohli byť Bratislavčania hrdí, tak zostalo len torzo - pár solitérov vytrhnutých z kontextu.

V sobotu okolo ôsmej hodiny ráno rozbehol developer – spoločnosť Hamilton Group s výkonným riaditeľom Jeremym Cristau - v historickom areáli búracie práce: ako prvá bola zničená Kotolňa (alebo tiež „zámočnícka dielňa") z roku 1912, potom sa búracie mechanizmy pustili do najstaršieho, najhodnotnejšieho a najmalebnejšieho objektu – Farbiarne z roku 1903. Na miesto prišiel aj starosta MČ Ružinov, Dušan Pekár, ktorému asistovala štátna polícia, neskôr sa na miesto dostavila riaditeľka stavebného úradu MČ Ružinov, Dagmar Zárišová, s cieľom posúdiť, či developer spĺňa všetky zákonom a búracím povolení požadované náležitosti. Podvečer skonštatovali, že sa stavebník dopustil porušenia búracieho povolenia, a tým aj zákona a následne dali príkaz zastaviť búracie práce zápisom do stavebného denníka. Búracie práce napriek tomu pokračovali do neskorého večera, čím developer stihol poškodiť historické objekty (zničil všetky cenné fasády) natoľko, že ich oprava by bola veľmi náročná. Už samotný fakt, že sa investor rozhodol začať búracie práce potajme v sobotu ráno vyvoláva oprávnené podozrenie z úmyselného nedodržiavania zákona. Pripomíname, že rovnako bola cez víkend v 2008 protizákonne zbúraná historická továreň Gumon z roku 1911.

Podľa nášho názoru pritom developer postupoval podľa neplatného predĺženia búracieho povolenia: pôvodné búracie povolenie z roku 2008 bolo totiž v roku 2010 predĺžené obyčajným listom vtedajšieho starostu Slavomíra Drozda, teda mimo správneho konania. Búracie povolenie preto vyšetruje krajská prokuratúra, ktorá verdikt stále nevyriekla. Aj toto búracie povolenie však stavebník porušil, čo bolo dôvodom zastavenia búracích prác starostom Ružinova.

Za aroganciu a nedostatok elementárnej slušnosti možno považovať aj neupovedomenie o búracích prácach (prašnosti a hlučnosti) okolitých obyvateľov, ako aj nájomcov prevádzok a ateliérov v areáli, ktorí na miesto niekoľkokrát privolali políciu pre podozrenie z neadekvátneho nakladania s nebezpečnou azbestovou krytinou. Nakoniec podali trestné oznámenie vo veci všeobecného ohrozenia zdravia.

Developer pritom nemá zámer, ktorý by ho nútil urýchlene konať: nemá projekt, nemá záväzné stanovisko mesta a teda ani žiadne územné/stavebné rozhodnutia. Nebolo zemetrasenie ani iná katastrofa, ktorá by náhle zmenila technický stav budov. Historické objekty teda búral úplne zbytočne.

Podľa starostu Dušana Pekára by mal dnes 18.6.2012 prísť developer Jeremy Cristau rokovať na miestny úrad MČ Ružinov s cieľom riešiť vzniknutú situáciu. Dúfame, že výsledkom bude príkaz starostu vrátiť celý areál do pôvodného stavu.

Fotografia: Drakh

Priemerne (1 Hlas)


Z projektov a komunít Utopie Z projektov a komunít Utopie

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Autonómna zóna Lafranconi – Otvorený list rektorovi a dekanom UK

Vážený pán rektor, vážení páni dekani!

            Tento otvorený list vám píšeme so zámerom získať vaše vyjadrenie k projektu Autonómna zóna Lafranconi a k našim návrhom na spoluprácu, ktoré sme vám v rámci tejto iniciatívy viackrát predložili.

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Autonómna zóna Lafranconi – proces, energia, dobrodružstvo!

Príbeh jedného z najzaujímavejších projektov bratislavského participatívneho rozpočtu pohľadom organizátorky workshopu:

Projekt Autonómna zóna Lafranconi je na prvý pohľad návrhom intervencií pod mostom. Keď však mám možnosť napísať o ňom tak, ako to vidím ja, je to príbeh, dobrodružstvo spolupráce.

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

12. stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu

V dňoch 18. až 20. júna sa v Bruseli uskutočnilo už 12. európske stretnutie ľudí zažívajúcich chudobu. Konalo sa priamo pred Európskym parlamentom v čase jeho rokovania, čo umožnilo zapojiť do diskusií o situácii chudobných ľudí v Európe a vyhliadkach na sociálnejšiu Európu aj národných poslancov Európskeho parlamentu.

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Identita priestoru pod mostom Lafranconi

Most, ako tranzitný bod spája, stimuluje komunitu, verejnosť...V spolupráci s mestom štartujeme projekt Autonómna zóna Lafranconi - flexibilný multifunkčný priestor podporí identitu a bezpečnosť, otvorí nové možnosti trávenia voľného času pre študentov.
,, Je načase, aby sme si plánovači uvedomili, že nevieme takmer nič o ľuďoch. Ak to priznáme, otvoríme dvere pre iné profesie a ich odborné znalosti, poznatky z iných odborov.''
„ Vytvorenie novej koncepcie priestoru, ktorá bude uspokojovať hmotné, citové a duchovné potreby súčasného života."

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

Hack Camp - miesto, kde sa z myšlienok stávajú reálne projekty

PODPORTE ELEKTRONICKÉ OKO SPRAVODLIVOSTI

Bez úplatkov, bezplatne, v teple domova a anonymne zistite, či podpisujete nevýhodnú zmluvu. Podporte náš projekt a spoločne vyčistíme zmluvy od nečestných podmienok raz a navždy.

 

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData - 9.10.2012

Verejné fórum OpenData 
 
Kedy a kde: utorok 9. 10. 2012 o 17:00, Primaciálny palác, miestnosť číslo 107.
Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Priebeh a výsledok participatívneho rozpočtu v Bratislave pre rok 2012

Prvý ročník participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave prebiehal v období od apríla do júla 2012. Občania a občianky na pravidelných stretnutiach jednotlivých komunít PR podávali návrhy na zlepšenie mestského priestoru alebo služieb mesta, diskutovali o prioritách komunít a nakoniec na ich základe vypracovali projekty, ktoré sa uchádzali o prostriedky z mestského rozpočtu. Zapojiť do činnosti ktorejkoľvek z komunít sa mohol ktokoľvek, kto mal záujem. Participovať na rozhodovaní o prostriedkoch z mestského rozpočtu bolo možné aj inými spôsobmi. Po celý čas prebiehala Burza nápadov, anketa, ktorej cieľom bolo pozbierať čo najviac kritických podnetov a návrhov na ich riešenie od obyvateľov a obyvateliek Bratislavy na uliciach, verejných akciách alebo na internete na stránke pr.bratislava.sk. Okrem toho prebehlo niekoľko verejných diskusných fór, na ktorých sa rovnako dalo vyjadriť k rozpočtu a prioritám mesta. Občania a občianky mali celú dobu možnosť zapojiť sa do elektronických diskusií na stránke pr.bratislava.sk, na ktorej sú zverejňované výstupy práce v participatívnych komunitách a na verejných zhromaždeniach. 21. júna 2012 sa v Kultúrnom centre Dunaj uskutočnila verejná prezentácia projektov pripravených na základe všetkých podnetov a verejných diskusií v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2012. Po prezentácii sa občania a občianky znova vyjadrovali k projektom a prioritám participatívnych komunít a diskutovali o nich. Rozhodnutie o tom, ktoré projekty získajú podporu z mestského rozpočtu, je výsledkom verejného zvažovania delegátov komunít na zhromaždení z 28. júna 2012 a verejného hlasovania prebiehajúceho do 22. júla 2012.

utopia.sk

Workshop a verejná diskusia: Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania

Dňa 17. mája 2012 sa v rámci Transeuropa festivalu organizovaného participatívnymi komunitami participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave a OZ Utopia v spolupráci so združením European Alternatives v Justiho sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo podujatie Bratislava ako centrum participatívneho rozpočtovania.

Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť súčasnú prácu jednotlivých participatívnych komunít, zapojiť do ich aktivít širšiu verejnosť a zároveň komunikovať ich skúsenosti s občanmi z viacerých slovenských a trinástich európskych miest zapojených do Transeuropa festivalu a predovšetkým vytvoriť spoločný dokument, ktorý by informoval o tom, čo oslovení obyvatelia nášho mesta pokladajú za dôležité a tiež o tom, aké sú ďalšie ciele a plány participatívnych komunít.

utopia.sk

Priebeh verejného zvažovania a výsledok pilotného projektu participatívneho rozpočtu

V stredu 7. decembra 2011 sa zavŕšil pilotný projekt participatívneho rozpočtu pre Bratislavu realizovaný v spolupráci občianskeho združenia Utopia a mestskej samosprávy. Pilotný projekt sa oficiálne začal v júli minulého roka tlačovou konferenciou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a zástupcov OZ Utopia. Aktívne zapojilo približne 200 občanov a občianok, ktorí sformovali základy piatich tematických participatívnych komunít. Tie tvoria základnú stavebnú jednotku v procese rozhodovania o rozdelení prostriedkov z rozpočtu samotnými občanmi a občiankami. V prvej fáze prebiehali v jednotlivých komunitách diskusie o kľúčových problémoch mesta a každý účastník mohol podávať návrhy, ktoré by ich pomohli odstrániť či zmierniť. V participatívnom dialógu prebiehajúcom na pravidelných stretnutiach niekoľko mesiacov potom občania a občianky dospeli k dohode o prioritách komunít a na ich základe spracovali niekoľko projektov. Nakoniec každá komunita vybrala dva projekty a dvoch delegátov, ktorí projekty prezentovali a obhajovali vo verejnom zvažovaní na zhromaždení s delegátmi z ostatných komunít.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

Dlh, otroctvo a naša predstava slobody I.

David Graeber je mimoriadny profesor antropológie na fakulte Goldsmiths, ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity a ľavicový politický aktivista. Vo Veľkej Británii nedávno vydali jeho poslednú knihu Prvých 5000 rokov dlhu. Skúma v nej vývoj dlhu ako morálneho a ekonomického konceptu a využíva pri tom antropologické dôkazy zo širokého spektra súčasných a historických spoločností.

First Previous Next Last