Štatút participatívneho rozpočtu pre Mesto Banská Bystrica Štatút participatívneho rozpočtu pre Mesto Banská Bystrica

Po kliknutí na odkaz, uvedený nižšie, sa vám v novom okne otvorí pdf dokument aktualizovanej verzie Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica:

Štatút participatívneho rozpočtu

Projektový návrh Projektový návrh

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete stiahnuť dokument (.docx) Projektový návrh. Po jeho vyplnení ho vytlačený a podpísaný odovzdáte na Klientskom centre Mestského úradu, ul. ČSA 26 a elektronickú verziu zašlete na našu mailovú adresu prprebb@gmail.com. Pripomíname, že do participatívneho rozpočtu zaradíme len tie projektové návrhy, ktoré vzišli z niektorej z tematických skupín, resp. boli v patričnej TS konzultované.

Projektový návrh

Manuál na spracovanie projektového návrhu Manuál na spracovanie projektového návrhu

 Po kliknutí na odkaz uvedený nižšie si môžete stiahnuť Manuál na spracovanie projektového návrhu (formát: .pdf). Manuál obsahuje inštrukcie pre správne vyplnenie formulára projektového návrhu.

Manuál