OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Zápisnice 2016

Všetky zápisnice sú vo formáte .pdf (otvoríte napr. programom Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader):

Stretnutie TS Aktívni občania a komunitný rozvoj, 19. 1. 2016 - Zápisnica

Stretnutie TS Aktívni občania a komunitný rozvoj, 11. 1. 2016 - Zápisnica

Stretnutie TS Zeleň v meste a verejné priestory, 11. a 14. 12. 2015 - Zápisnica

Stretnutie TS Mládež a šport, 15. 12. 2015 - Zápisnica

Stretnutie TS Aktívni občania a komunitný rozvoj, 14. 12. 2015 - Zápisnica

Stretnutie Koordinačnej rady, 8. 12. 2015 - Zápisnica

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev