OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Výzva kritériá 2019

Vážení predkladatelia projektov pre Participatívny rozpočet, priatelia, aktivisti, dobrovoľníci, Banskobystričania,

touto cestou vás chceme požiadať o vaše hodnotenie a výber kritérií pre podané projekty, ktoré budú aplikované pri verejnom zvažovaní po odprezentovaní jednotlivých projektov na verejnom stretnutí, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019.

Pre účely výberu kritérií si stiahnite tabuľku s navrhovanými kritériami, z nich budú následne vybrané prvé štyri podľa vašich odovzdaných hlasov.

Vyberte vaše preferované poradie kritérií od 1 do 8 (pričom 1. je najlepšie kritérium, presne ako v škole) a odošlite vyplnenú tabuľku v termíne do 4. 11. 2019 na mail participantbb2019@gmail.com

Ďakujeme.

Váš Tím KooR PR BB

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Výsledky hlasovania o projektoch Výsledky hlasovania o projektoch

Poradie projektov podľa odovzdaných hlasov:

1. Laskomerské singletraily - Flow trail I.               212
2. Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach  210
3. Zo "smetiska" ihrisko                                          157
4. Relax zóna V. etapa                                           142
5. V zdravom tele zdravý duch                               123
6. Areál stálych kontrol v meste a prírode              112
7. TUŠ festival                                                        104
8. Rockscaspe                                                          86
9. Bezbariérová hojdačka Medical Park                   82