OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2018 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Výsledky PR BB 2017

Projekty participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu za rok 2017, o ktorých rozhodli občania - výsledky:

 

  1. Banskobystrické šípy – lukostrelecké súťaže pre širokú verejnosť. Podujatia sa uskutočnia počas leta v lukostreleckom areáli v rámci bývalého objektu ZŠ na Magurskej 16 a na futbalovom ihrisku na Pieninskej ulici.
  2. Relax zóna – dobudovanie – predmetom projektu je úprava priestoru pred obytnými blokmi na Internátnej 13 – 23, kde by po realizácii mal vzniknúť športovo – oddychový priestor pre všetky vekové kategórie.
  3. Ihrisko Mládežníci – Projekt na vytvorenie bezpečnej a oddychovej zóny v lokalite ihriska Mládežnícka 31–41. V rámci neho bude riešené oddelenie ihriska oplotením od cestnej komunikácie a častí chodníka.
  4. Banskobystrické festivalové LETO – organizácia kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnia na území mesta od mája do augusta 2017.
  5. Aréna New Faces (mestský park) – rekonštrukcia multifunkčného ihriska v športovej aréne a obnova schátranej budovy v objekte. Budova bude slúžiť návštevníkov multifunkčného športového priestoru ako šatňa.
  6. Relax zóna – oddychovo-relaxačná a cyklo zóna Tajovka – zámerom je zapojenie širokej verejnosti zrevitalizovať zanedbaný priestor a vybudovať v blízkosti plážového kúpaliska, športového areálu a navrhovanej cyklotrasy pozdĺž potoka Tajovska funkčný parčík.

 

Pre úplnosť prinášame aj tabuľku s počtom hlasov, ktoré ste jednotlivým projektovým návrhom udelili:

Poradie:

Názov projektu:

Rozpočet projektu (€):

Počet hlasov:

1.

Banskobystrické šípy

4971,-

180

2.

Relax-zóna... dobudovanie

5000,-

164

3.

Ihrisko Mládežníci

4988,82

156

4.

Banskobystrické festivalové LETO

5000,-

125

5.

Aréna New Faces

5000,-

114

6.

Relax-zóna – oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka

5000,-

112

7.

Komunitný street art

 

105

8.

Banskobystrická olympiáda

 

102

9.

Záhradníčime na Uhlisku

 

101

10.

Hokejový pohár stredných škôl v Meste Banská Bystrica

 

96

11.

3 krát umenie

 

88

12.

Mesto Banská Bystrica očami mladých

 

81

13.

Aj dospelí potrebujú ihrisko

 

76

14.

Áno pre Štefan a Hruška Cup

 

68

15.

Obnova hrobky/náhrobného kameňa A. Sládkoviča

 

65

16.

Vtáčí spev v Banskej Bystrici

 

54

17.

Miesto činu (Enviro a Kultúra na jednom mieste)

 

39

18.

Human Fórum 2017

 

21

 

Hlasovalo spolu 740 občanov

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Deadline pre podávanie projektov Deadline pre podávanie projektov

Milí priatelia, pripomíname, že projektové návrhy do participatívneho rozpočtu je potrebné odovzdať na klientskom centre Mestského úradu (ul. ČSA 26) najneskôr do piatku 16. 2. 2018, do 15:00. Zároveň zašlite vyplnený formulár svojich návrhov vo formáte Wordového dokumentu (nie v pdf!) na našu mailovú adresu prprebb@gmail.com.

Pripomíname tiež, že Koordinačná rada bude akceptovať len tie projektové návrhy, ktoré boli riadne odkonzultované na niektorom zo stretnutí patričnej tematickej skupiny.