OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2018 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Výsledky PR BB 2017

Projekty participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu za rok 2017, o ktorých rozhodli občania - výsledky:

 

  1. Banskobystrické šípy – lukostrelecké súťaže pre širokú verejnosť. Podujatia sa uskutočnia počas leta v lukostreleckom areáli v rámci bývalého objektu ZŠ na Magurskej 16 a na futbalovom ihrisku na Pieninskej ulici.
  2. Relax zóna – dobudovanie – predmetom projektu je úprava priestoru pred obytnými blokmi na Internátnej 13 – 23, kde by po realizácii mal vzniknúť športovo – oddychový priestor pre všetky vekové kategórie.
  3. Ihrisko Mládežníci – Projekt na vytvorenie bezpečnej a oddychovej zóny v lokalite ihriska Mládežnícka 31–41. V rámci neho bude riešené oddelenie ihriska oplotením od cestnej komunikácie a častí chodníka.
  4. Banskobystrické festivalové LETO – organizácia kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnia na území mesta od mája do augusta 2017.
  5. Aréna New Faces (mestský park) – rekonštrukcia multifunkčného ihriska v športovej aréne a obnova schátranej budovy v objekte. Budova bude slúžiť návštevníkov multifunkčného športového priestoru ako šatňa.
  6. Relax zóna – oddychovo-relaxačná a cyklo zóna Tajovka – zámerom je zapojenie širokej verejnosti zrevitalizovať zanedbaný priestor a vybudovať v blízkosti plážového kúpaliska, športového areálu a navrhovanej cyklotrasy pozdĺž potoka Tajovska funkčný parčík.

 

Pre úplnosť prinášame aj tabuľku s počtom hlasov, ktoré ste jednotlivým projektovým návrhom udelili:

Poradie:

Názov projektu:

Rozpočet projektu (€):

Počet hlasov:

1.

Banskobystrické šípy

4971,-

180

2.

Relax-zóna... dobudovanie

5000,-

164

3.

Ihrisko Mládežníci

4988,82

156

4.

Banskobystrické festivalové LETO

5000,-

125

5.

Aréna New Faces

5000,-

114

6.

Relax-zóna – oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka

5000,-

112

7.

Komunitný street art

 

105

8.

Banskobystrická olympiáda

 

102

9.

Záhradníčime na Uhlisku

 

101

10.

Hokejový pohár stredných škôl v Meste Banská Bystrica

 

96

11.

3 krát umenie

 

88

12.

Mesto Banská Bystrica očami mladých

 

81

13.

Aj dospelí potrebujú ihrisko

 

76

14.

Áno pre Štefan a Hruška Cup

 

68

15.

Obnova hrobky/náhrobného kameňa A. Sládkoviča

 

65

16.

Vtáčí spev v Banskej Bystrici

 

54

17.

Miesto činu (Enviro a Kultúra na jednom mieste)

 

39

18.

Human Fórum 2017

 

21

 

Hlasovalo spolu 740 občanov

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Výsledky hlasovania o projektoch PR BB 2018 Výsledky hlasovania o projektoch PR BB 2018

Dňa 19. 4. 2018 bolo ukončené hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu pre rok 2018. Celkovo občania odovzdali 253 hlasovacích lístkov, z čoho 9 lístkov bolo neplatných, nakoľko hlasujúci na nich zakrúžkovali aj projekt č. 9, ktorý bol z procesu hlasovania vyradený na diskusnom fóre, z dôvodu jeho plánovanej realizácie Mestom v rámci iného zámeru.

Tu sú napokon výsledky hlasovania, ktoré má tento rok len informatívny charakter o podpore jednotlivých projektov občanmi, nakoľko Mesto bude môcť realizovať každý z projektov:

Najväčšiu podporu zo strany občanov získal projekt Relax zóna III. etapa - svojim hlasom ho podporilo 75 občanov a občaniek.
2. miesto: Aktívny senior (67  hlasov)
3. miesto: Obnova športového ihriska THK, I. etapa (66 hlasov)
4. miesto: Junior zóna (59 hlasov)
5. miesto: Banskobystrické festivalové LETO 2018 (56 hlasov)
6. miesto: Oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka, časť II. (52 hlasov)
7.  miesto: Rozhodujme si sami o našom sídlisku (48 hlasov)
8. miesto: Folcolor pre mesto (11 hlasov)