OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2018 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Projekty PR BB 2017 - zoznam

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam projektových návrhov, o ktorých realizácii zo sumy 30 000 eur, alokovanej Mestom Banská Bystrica pre participatívny rozpočet na rok 2017, budete môcť rozhodnúť už 23. marca 2017 na Druhom diskusnom fóre.

Po kliknutí na názov jednotlivých projektov sa vám zobrazí ich plné znenie v novom okne, vo formáte pdf. Projektové návrhy, ktoré nie sú kliknuteľné, neboli dodané svojimi predkladateľmi v elektronickej podobe a nemohli byť spracované.

Predkladateľ:

Názov projektu:

OZ Buddy Sport

Banskobystrická olympiáda

OZ New Faces

Áno pre Štefan a Hruška Cup

OZ New Faces

Aréna New Faces

Jozef Grič

Obnova hrobky/náhrobného kameňa A. Sládkoviča

Juraj Vrbovský

Ihrisko Mládežníci

Klub SPŠJM

Hokejový pohár stredných škôl v Meste Banská Bystrica

Klub SPŠJM

Mesto Banská Bystrica očami mladých

Marek Štrajánek

Banskobystrické festivalové LETO

Slov. ornitologická spoločnosť BirdLife

Vtáčí spev v Banskej Bystrici

Marián Múka

Relax zóna - dobudovanie

Barbora Šuhajdová

3 krát umenie

Mária Murray Svidroňová

Záhradníčime na Uhlisku

Občianska cykloiniciatíva BB

Relax zóna – Oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka

OZ Banskobystrický okrášľovací spolok

Komunitný STREET ART

OZ Umenie na Hornej

Miesto činu (Enviro a Kultúra na jednom mieste)

Miriam Ševčíková

Banskobystrické šípy

Roman Miškár

Aj dospelí potrebujú ihrisko

OZ CKO

Human Fórum 2017

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Deadline pre podávanie projektov Deadline pre podávanie projektov

Milí priatelia, pripomíname, že projektové návrhy do participatívneho rozpočtu je potrebné odovzdať na klientskom centre Mestského úradu (ul. ČSA 26) najneskôr do piatku 16. 2. 2018, do 15:00. Zároveň zašlite vyplnený formulár svojich návrhov vo formáte Wordového dokumentu (nie v pdf!) na našu mailovú adresu prprebb@gmail.com.

Pripomíname tiež, že Koordinačná rada bude akceptovať len tie projektové návrhy, ktoré boli riadne odkonzultované na niektorom zo stretnutí patričnej tematickej skupiny.