OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2018 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Poradie prezentácií

Nasledujúca tabuľka zobrazuje poradie projektov, v akom budú prezentované na diskusnom fóre 23. 3. 2017:
 
1.
3 krát umenie
2.
Aj dospelí potrebujú ihrisko
3.
Áno pre Štefan a Hruška cup
4.
Aréna New Faces
5.
Banskobystrická olympiáda
6.
Banskobystrické festivalové LETO
7.
Banskobystrické šípy
8.
Hokejový pohár stredných škôl v meste
9.
Human Forum 2017
10.
Ihrisko Mládežníci
11.
Komunitný STREET ART (revitalizácia fasády Komunitného centra Fončorda)
12.
Mesto Banská Bystrica očami mladých
13.
Miesto činu (Enviro a kultúra na jednom mieste)
14.
Obnova hrobky/náhrobného kameňa A. Sládkoviča
15.
Relax zóna - dobudovanie
16.
Relax zóna - oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka
17.
Vtáčí spev v Banskej Bystrici
18.
Záhradničíme na Uhlisku
 
Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Deadline pre podávanie projektov Deadline pre podávanie projektov

Milí priatelia, pripomíname, že projektové návrhy do participatívneho rozpočtu je potrebné odovzdať na klientskom centre Mestského úradu (ul. ČSA 26) najneskôr do piatku 16. 2. 2018, do 15:00. Zároveň zašlite vyplnený formulár svojich návrhov vo formáte Wordového dokumentu (nie v pdf!) na našu mailovú adresu prprebb@gmail.com.

Pripomíname tiež, že Koordinačná rada bude akceptovať len tie projektové návrhy, ktoré boli riadne odkonzultované na niektorom zo stretnutí patričnej tematickej skupiny.