OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Odovzdanie manuálu

Slávnostné odovzdanie manuálu Občianske mesto a efektívna participácia - Plánovanie so zapojením verejnosti primátorovi Banskej Bystrice, Jánovi Noskovi

Primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko prebral od predsedu správnej rady IŠUP, n.o. Miroslava Šimkoviča a riaditeľa Petra Rusnáka manuál Občianske mesto a efektívna participácia - Plánovanie so zapojením verejnosti. Manuál bol pripravený a vytlačený vďaka dotácii primátora mesta. Jeho autorkou je Zora Pauliniová.

Súčasťou projektu Občianske mesto II, ktorý realizuje IŠUP, n.o. v roku 2019, sú aj diskusie s občianskymi radami, komisiami mestského zastupiteľstva, odbornými útvarmi mestského úradu o možnostiach zapojenia verejnosti do plánovania verejných priestorov v Banskej Bystrici.

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

Výsledky hlasovania o projektoch Výsledky hlasovania o projektoch

Poradie projektov podľa odovzdaných hlasov:

1. Laskomerské singletraily - Flow trail I.               212
2. Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach  210
3. Zo "smetiska" ihrisko                                          157
4. Relax zóna V. etapa                                           142
5. V zdravom tele zdravý duch                               123
6. Areál stálych kontrol v meste a prírode              112
7. TUŠ festival                                                        104
8. Rockscaspe                                                          86
9. Bezbariérová hojdačka Medical Park                   82