OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Odkazy

http://utopia.sk/liferay/home - Utopia

http://pr.banm.sk/liferay/home - PR Bratislava Nové Mesto

http://hlohovec.ideasity.sk - PR Hlohovec

http://utopia.sk/liferay/web/trnava-participacia/ - PR Trnava

www.piestany.sk/transparentne/participativny-rozpocet-mesta/ - PR Piešťany

http://pr.levice.eu/liferay/web/levice - PR Levice

www.prievidza.sk/pr/ - PR Prievidza

http://pr.ruzomberok.sk/liferay/ - PR Ružomberok

Spriaznené webstránky:

http://participativnirozpocet.cz/ - Participativní rozpočet - portál o participativním rozpočtu

http://www.participativni-rozpocet.cz/ - Participativní rozpočet

http://alternativazdola.cz/liferay/ - Alternativa zdola

http://www.agora-ce.cz/ - Agora Central Europe

http://nerust.wordpress.com/ - Udržitelný nerůst

 

http://www.transitionnetwork.org/ - Transition Network

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

POZVÁNKA POZVÁNKA