OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme každoročne možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby a

2. rozhodovať o tom, ktoré z nich budú v spolupráci s Mestom zrealizované.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Záverečné práce o PR

Tu nájdete a môžete si stiahnuť záverečné práce na tému participatívneho rozpočtu, ktoré boli, resp. sú verejne dostupné na Internete. Dokumenty sú vo formáte pdf (otvoríte napr. programami ako Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader).

Ivana Rybanská: Radikálny stret teórie s praxou - participatívne rozpočtovanie ako aplikácia normatívnych demokratických teórií. Bakalárska práca. Brno, 2012 Zdroj: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie

Bc. Peter Daubner: Inovačný projekt zameraný na regionály rozvoj mesta Zvolen. (Implementácia participatívneho rozpočtu). Diplomová práca. Zvolen, 2011. Zdroj: Technická Univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva

Justová, Veronika: Participativní rozpočtování. Diplomová práce. Brno, 2008 Zdroj: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev

POZVÁNKA POZVÁNKA

 

Stretnutie tematických skupín: 20. 6. 2019 o 17:00, zasadačka 250 MsÚ, ul. ČSA 26 Stretnutie tematických skupín: 20. 6. 2019 o 17:00, zasadačka 250 MsÚ, ul. ČSA 26

Keď máš nápad, nie je čo riešiť... :)
Potrebuješ naň peniaze? Mesto na to má - do výšky 10 000 eur na náklady tvojho projektu, ak si získa priazeň aj ostatných Banskobystričanov. Tak, čo, ideš do toho?

Pozývame všetkých, ktorí majú nápady, ako zlepšiť život v našom meste, na ďalšie stretnutie tematických skupín, ktoré bude už 20. 6. 2019 od 17:00 v zasadačke č. 250 na 2. poschodí Mestského úradu, ul. ČSA 26.