OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Zápisnice 2014

Všetky zápisnice sú vo formáte .pdf (otvoríte napr. programom Adobe Acrobat Reader, alebo Foxit Reader):

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 05. 12. 2014. Zápisnica KooR

Zápis pripomienok občanov na Záverečnom diskusnom fóre dňa 27. 11. 2014. Pripomienky ZDF

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 18. 11. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady s úradníkmi Mesta, zo dňa 15. 10. 2014. Zápis KooR-MsU

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 4. 7. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 23. 6. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 11. 6. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica z Druhého diskusného fóra, 22. 5. 2014. Zápisnica DDF

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 6. 5. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 25. 4. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 17. 4. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 14. 4. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 8. 4. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 8. 4. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 7. 4. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 31. 3. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia TS Zeleň v meste, zo dňa 31. 3. 2014. Zápisnica ZvM

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 24. 3. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 20. 3. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Zeleň v meste, zo dňa 17. 3. 2014. Zápisnica ZvM

Zápisnica zo stretnutia TS Zdravie, zo dňa 12. 3. 2014. Zápisnica Zdravie

Zápisnica zo stretnutia TS Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 11. 3. 2014. Zápisnica AOaKR

Zápisnica zo stretnutia TS Mládež, zo dňa 10. 3. 2014. Zápisnica Mládež

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Zeleň v meste, zo dňa 10. 3. 2014. Zápisnica ZvM

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 4. 3. 2014. Zápisnica KooR

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Zeleň v meste, zo dňa 3. 3. 2014. Zápisnica ZvM 

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 25. 2. 2014. Zápisnica AOaKR 

Zápisnica zo stretnutia Koordinačnej rady, zo dňa 25. 2. 2014. Zápisnica KooR 25.2.2014 

Zápisnica zo stretnutia tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zo dňa 20. 2. 2014. Záznam AOaKR 

Zápisnica z Prvého diskusného fóra participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici, dňa 13. 2. 2014. Zápisnica PDF PR 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev