OZNAM OZNAM

My, občania mesta Banská Bystrica, starší ako 15 rokov (s trvalým aj prechodným bydliskom v Banskej Bystrici), máme aj v r. 2019 možnosť navrhnúť a rozhodnúť, na čo sa využije čiastka 40 000,- €, vyčlenená na tento účel z rozpočtu nášho mesta.

Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného "participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie nášho mesta, samosprávy a komunity.

Budeme tak v rámci nášho mesta môcť:

1. iniciovať inovatívne občianske projekty a služby,

2. navrhovať prioritné témy a

3. spolunavrhovať a hlasovať o investičných návrhoch, tzv. zadaniach - strategických investíciách mesta.

Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo.

Novinky Novinky

Späť

Hlasovanie 2018 výsledky

Dňa 19. 4. 2018 bolo ukončené hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu pre rok 2018. Celkovo občania odovzdali 253 hlasovacích lístkov, z čoho 9 lístkov bolo neplatných, nakoľko hlasujúci na nich zakrúžkovali aj projekt č. 9, ktorý bol z procesu hlasovania vyradený na diskusnom fóre, z dôvodu jeho plánovanej realizácie Mestom v rámci iného zámeru.

Tu sú napokon výsledky hlasovania, ktoré má tento rok len informatívny charakter o podpore jednotlivých projektov občanmi, nakoľko Mesto bude môcť realizovať každý z projektov:

Najväčšiu podporu zo strany občanov získal projekt Relax zóna III. etapa - svojim hlasom ho podporilo 75 občanov a občaniek.
2. miesto: Aktívny senior (67  hlasov)
3. miesto: Obnova športového ihriska THK, I. etapa (66 hlasov)
4. miesto: Junior zóna (59 hlasov)
5. miesto: Banskobystrické festivalové LETO 2018 (56 hlasov)
6. miesto: Oddychovo relaxačná a cyklo zóna Tajovka, časť II. (52 hlasov)
7.  miesto: Rozhodujme si sami o našom sídlisku (48 hlasov)
8. miesto: Folcolor pre mesto (11 hlasov)
 

Priemerne (0 Hlasy)


Počet návštev Počet návštev