Preskoč na obsah

Navigácia Navigácia

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Bystričania opäť vtiahnutí do rozhodovania o prioritách v meste:

Participatívny rozpočet má pokračovanie

Mať dobrý nápad, získať naň financie a uskutočniť ho. Takáto možnosť sa tento rok opäť ponúka Banskobystričanom. Je však otázne, či o tom domáci vôbec tušia.

Úloha Banskobystričanov sa nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky, participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte. Prvé diskusné fórum sa uskutoční 29. januára 2015 o 17:00 v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici a zúčastniť sa ho môžu všetci občania s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici starší ako 15 rokov. Cieľom podujatia je určiť témy, ktoré najviac rezonujú v Banskej Bystrici a určiť kritériá pre projekty, ktoré sa budú uchádzať o podporu z mestského rozpočtu.

Rozhodovanie v rukách Bystričanov

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo súvisí s verejným rozpočtom a politikou a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí poslancov mestského zastupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách, ktoré sa týkajú jeho mesta či mestskej štvrte. Suma, ktorá je vyčlenená na participatívny rozpočet v roku 2015 bude známa po zasadnutí mestských poslancov.
„Cieľom je, aby sme mohli prostredníctvom mechanizmu zvaného „participatívny rozpočet" demokraticky, otvorene a spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie mesta, v ktorom žijeme. Zámerom je nielen to, aby sme my, ako verejnosť, boli účastní na tvorbe rozpočtu, ale tiež, aby sme sa zaujímali a porozumeli mestským mechanizmom a aby nám na investíciách a projektoch, ktoré vyberieme, skutočne záležalo," uviedol Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

Najťaživejšie problémy v meste

Na tomto fóre verejnosť nastaví tzv. záujmové oblasti, v ktorých vníma najviac ťaživých problémov v meste. Na základe týchto záujmových oblastí sa utvoria tematické skupiny, v ktorých budú mať možnosť záujemcovia sa pravidelne stretávať a spolu tvoriť projekty, ktoré majú za cieľ identifikované problémy riešiť, alebo ich zlepšovať či prinášať inovatívne nápady, slúžiace čo najväčšiemu počtu občanov nášho mesta.
„Zároveň zúčastnení občania určia základný súbor kritérií pre vypracovávané projekty, ktoré by mali tieto spĺňať, ak sa budú chcieť uchádzať o čiastku zo sumy, alokovanej mestom na tento účel. Základný súbor kritérií, ktorý vzíde z prvého diskusného fóra, môže byť doplnený o ďalšie relevantné kritériá v procese zvažovania na druhom diskusnom fóre," priblížila Daniela Haragová z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

14. január 2015 Jakub Forgács

Zdroj: bystrica24.sk

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Návrhy projektov môžete posielať do polovice apríla

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľon  priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte.

Úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky, participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na prvý rok participatívneho rozpočtu sumu 19 455 eur.

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo súvisí s verejným rozpočtom a politikou a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí poslancov mestského zastupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách, ktoré sa týkajú jeho mesta či mestskej štvrte.

Stanovili prioritné témy

Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na prvý rok participatívneho rozpočtu sumu 19 455 eur. Na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré sa konalo vo štvrtok 13. februára 2014, boli stanovené prioritné témy ako aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, kultúra, mládež, zeleň v meste, šport a zdravie. "Zároveň boli zvolení 9 členovia Koordinačnej rady, ktorá zabezpečuje efektívnu koordináciu procesu participatívneho rozpočtu, tak medzi jednotlivými tematickými skupinami, ako aj s orgánmi mesta," uviedol Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady.

Zapojiť sa do procesu participatívneho rozpočtu je možné viacerými spôsobmi. Stačí mať len nápad, podnet a podeliť sa s ním na stretnutí s niektorou z participatívnych pracovných skupín. "Na stretnutí sa spracujú vaše podnety a návrhy a pripravia sa do podoby projektových zámerov.

Participatívna skupina vám pomôže vypracovať projekt, s ktorým sa môžete uchádzať o priazeň spoluobčanov. Formulár na podanie projektového návrhu nájdete na webstránke pr.banskabystrica.sk v záložke Ako sa zapojiť," dopĺňa Peter Fehér, člen Koordinačnej rady.

Pre projekt maximálne 5 tisíc eur

Návrhy projektov možno podať do 15. apríla 2014. Maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 5 000 eur. Druhé diskusné fórum sa uskutoční v Cikkerovej sieni na radnici 22. mája 2014. Na tomto fóre budú projekty odprezentované a prebehne o nich hlasovanie. Potom bude možné hlasovať za projekty aj na Mestskom úrade - na mieste prvého kontaktu. V polovici júna sa zverejnia podporené projekty. Tie bude Mesto Banská Bystrica následne realizovať od júla do decembra 2014.

V tematických skupinách pripravujú občania zaujímavé projekty. Plánovaný projekt tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj sa týka sieťovania neziskových organizácií, aktivít počas Týždňa dobrovoľníctva a propagácie participatívneho rozpočtu. Členovia tematickej skupiny Kultúra sa rozhodli spraviť jeden spoločný projekt. "Jeho súčasťou budú podujatia, ktoré sa uskutočnia v priebehu najmä letných mesiacov, budú zahŕňať sériu autorských čítaní, pravidelné filmové večery či koncerty populárnej i klasickej hudby, pričom sa počíta s rozšírením aktivít aj mimo centra mesta," približuje Marek Štrajánek z tematickej skupiny Kultúra.

Ako uvádza Eva Ščepková z tematickej skupiny Zeleň v meste, "plánované projekty sa týkajú zveľadenia a rozšírenia aktivít v Parku pod pamätníkom SNP, oživenia zabudnutých parčíkov, ako je napr. parčík kráľovnej Sissy pred Medeným Hámrom alebo park pred Hungariou a tiež tvorbe komunitných záhrad v meste Banská Bystrica."

Finančné prostriedky je možné použiť na nákup materiálu, ako napr. interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, náradia, informačných tabúľ, drevín a sadeníc. Z participatívneho rozpočtu je možné získať finančné prostriedky aj na služby, ako napríklad organizovanie športových, kultúrnych podujatí a údržbu športových priestorov, verejnej zelene, ciest a chodníkov, vrátane značenia turistických chodníkov.

Fotografická súťaž

21. marca 2014 bola vyhlásená fotografická súťaž na tému Banská Bystrica - lepšie, krajšie, zdravšie v roku 2014. Obyvatelia Banskej Bystrice môžu zasielať do 20. apríla fotografiu/fotografie miesta alebo podujatia, ktoré by už v druhom polroku 2014 mohlo byť lepšie, krajšie, zdravšie práve vďaka Participatívnemu rozpočtu. Fotografie budú zverejnené v galérii na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre BB.

Cenu sympatie (unikátny kaleidoskop s pretekačkou) získa autor/autorka fotografie s najväčším počtom označení "páči sa mi" na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre BB. Piati autori vylosovaných fotografií budú odmenení spoločenskou hrou o Banskej Bystrici a mestskými suvenírmi.

Viac informácií: Mgr. Miroslav Šimkovič, 0903 416 887, info@viaaltera.sk, pr.banskabystrica.sk, www.facebook.com/groups/PRpreBB.

Zdroj: Prevzaté z bystrica.sme.sk/c/7147511/navrhy-projektov-mozete-posielat-do-polovice-aprila.html

Články o PR Články o PR

V Bystrici na skúsenosti

Autor/ka: Peter Bročka

Včera večer sme sa s Tibim Pekarčíkom vybrali na otočku do Banskej Bystrice na stretnutie o participatívnom rozpočte. Ten nám umožní priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa mesta či mestskej časti. V Bystrici naňho v rozpočte vyčlenili 20 tis. €. Sú teda o krok pred nami. Stretnutie bolo naozaj podnetné.

Na február chystáme podobné stretnutie v Trnave, kde pozveme osobnosti, ktoré stoja za úspešným štartom participatívneho rozpočtu v Bratislave, Banskej Bystrici a Ružomberku.

Na radnici sú z predstavy, že by v Trnave nechali ľudí rozhodovať o čomkoľvek v meste pekne zmätení. To nás samozrejme nezastaví v snahe ukázať, že veci sa dajú robiť aj Lepšie. A nie je Lepší príklad ako mestá, kde participatívny rozpočet už úspešne funguje.

Peter Bročka

Lepšia Trnava

 

Zdroj: Prevzaté zo stránky http://www.lepsiatrnava.sk

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Banská Bystrica bude mať ako tretie mesto na Slovensku participatívny rozpočet

Občania budú priamo rozdeľovať 20-tisíc eur. Participatívny rozpočet získal podporu naprieč politickým spektrom zastupiteľstva.

Po Bratislave a Ružomberku bude Banská Bystrica tretím mestom na Slovensku, ktorého obyvatelia budú priamo rozhodovať o časti rozpočtu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh Vladimíra Pirošíka (BBA) a v zásadách rozpočtového hospodárenia ustanovili pojem participatívneho rozpočtu.

Vyčlenili 20-tisíc eur na úkor peňazí pre volebné obvody. Tie dostávajú 1,5 eura na obyvateľa a fianancujú z nich spoločenské akcie ako napr. sviatok sv. Mikuláša. Práve zníženie rozpočtu pre mestské časti o 30 centov na osobu sa nepozdávalo nezávislým poslancom Milanovi Smädovi a Igorovi Kašperovi. "Týmto návrhom ohrozíme akcie v našom najmenšom volebnom obvode," tvrdí Kašper.

Aj keď Smädo navrhol pre participatívny rozpočet 10-tisíc eur, nakoniec prešla pôvodne plánovaná suma 20-tisíc eur. V prípade, že sa neprerozdelia peniaze do 30.6. daného roku, vrátia sa volebným obvodom.

Návrh získal podporu aj u väčšinového poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS. "Participatívny rozpočet podporím, aby si ľudia vyskúšali, čo to je rozhodovať o finančných prostriedkoch," povedal Marcel Pecník.

Prijatie návrhu je iba prvým krokom. Mestský úrad teraz pripraví Štatút participatívneho rozpočtu, ktorý by ma presnejšie zadefinovať účel využitia vyčlenených finančných prostriedkov, tvorbu participatívneho rozpočtu, jeho metódy a spôsoby participatívneho mechanizmu.

Zdroj: Prevzaté z: http://bbonline.sk/banska-bystrica-bude-mat-ako-tretie-mesto-na-slovensku-participativny-rozpocet/

Takmer 20 tisíc eur je až do 11. júna v rukách banskobystričanov

 

 

21. mája 2015 sa uskutočnilo druhé diskusné fórum, ktorého súčasťou okrem prezentácie projektov bolo aj verejné hlasovanie. Takmer 80 banskobystričanov odovzdalo hlas svojim favoritom. Hlasovanie bude možné do 11. júna 2015, a to v Klientskom centre na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Mesto Banská Bystrica je tretím mestom, po Bratislave a Ružomberku, v ktorom sa podaril zaviesť participatívny rozpočet. Participatívny rozpočet umožňuje občanom priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na tento rok participatívneho rozpočtu sumu 19 343 eur.

Koordinačná rada Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu prijala k 16. marcu 2015 spolu 20 projektov v tematických oblastiach Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, Zeleň v meste a verejné priestory, Kultúra a história, Šport a mládež. Začiatkom mája 2015 boli projektové návrhy zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica a na webovej stránke participatívneho rozpočtu, aby sa s nimi mohla oboznámiť aj verejnosť.

Samotné verejné hlasovanie prebehlo 21. mája 2015 v Cikkerovej sieni na Radnici mesta Banská Bystrica. „Na Druhom diskusnom fóre predkladatelia projektov predstavili v krátkom, trojminútovom vstupe svoje projekty prítomným účastníkom fóra. Koordinačná rada taktiež oznámila navrhovaný spôsob rozhodovania o projektoch a občania ho schválili," uvádza Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu. Druhého diskusného fóra sa zúčastnilo 112 občanov, pričom hlasovať priamo na tomto podujatí sa rozhodlo 76 banskobystričanov.

Pri bežnom hlasovaní, ktoré všetci poznáme, má jeden človek jeden hlas. Hlasovanie a výsledok síce budú tradične demokratické, ale o skutočných preferenciách ľudí povedia len veľmi málo. „Preto sme pri výbere projektov v rámci participatívneho rozpočtu zvolili unikátny a omnoho efektívnejší systém. Vďaka efektu viacerých hlasov prináša oveľa presnejšie vyjadrenie preferencie ľudí. Viac hlasov, v tomto prípade štyri, zvýši niekoľkonásobne spokojnosť hlasujúcich s finálnym výberom. Každý z pridelených hlasov má rovnakú váhu a je tak vysoká pravdepodobnosť, že bude vybraný ako „víťazný" projekt jeden zo štyroch, ktorému ste dali hlas. Aby sme umožnili vyjadriť hlasujúcim nielen to, ktorý projekt podporujú, ale aj to, ktorý si neželajú, ku ktorému majú najväčšie výhrady, je možné využiť aj mínusový hlas. Tým sa ešte viac posilňuje efektivita výberu a sociálny úžitok. Počet mínusových hlasov je však obmedzený, môže dosahovať maximálne jednu polovicu hlasov plusových," dopĺňa Juraj Droppa, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Rovnakým spôsobom minulý mesiac rozhodovali o použití časti rozpočtu mesta aj obyvatelia New Yorku. Juraj Droppa dodáva, že „občania nemusia využiť všetky hlasy. Môžu prideliť len jeden hlas jednému projektu ako pri klasických voľbách. Môžu však prideliť hlas aj dvom, trom alebo štyrom projektom. Mínusové hlasy nemusia prideľovať vôbec. Výrazne sa tak rozširujú možnosti voľby. „Víťazným" projektom však nebude len jeden, ale minimálne štyri projekty, keďže v hre je takmer dvadsať tisíc eur a jeden projekt môže získať maximálne päť tisíc. Kľúčové je, že informovaný občan využije všetky hlasy efektívne a preto majú informovaní občania väčšiu silu hlasu."           

Ľudia si často hovoria, že ich rozhodnutia, ich hlas, nič nezmení a tak nemá cenu sa nejako angažovať. Je to ale presne naopak. Každý hlas má svoj význam, obzvlášť keď máte tých hlasov viac. Miesto jedného slova tak môžete povedať celú vetu.

Podľa platného Štatútu Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu bude počas nasledujúcich 15 pracovných dní od konania Druhého diskusného fóra možné hlasovať o projektoch na klientskom centre Mestského úradu. Hlasovanie bude ukončené 11. júna 2015 o 15. hodine.

Viac informácií: Mgr. Miroslav Šimkovič, 0903 416 887, prprebb@gmail.com, www.facebook.com/groups/PRpreBB.

 

Foto: © Matej Kapusta

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Prípravu participatívneho rozpočtu spestrí fotosúťaž

Autor/ka: Eva Ščepková

Úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky, participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na prvý rok participatívneho rozpočtu sumu 19 455 eur.

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo súvisí s verejným rozpočtom a politikou a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí poslancov mestského zastupiteľstva, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách, ktoré sa týkajú jeho mesta či mestskej štvrte.

Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na prvý rok participatívneho rozpočtu sumu 19 455 eur. Na Prvom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré sa konalo vo štvrtok 13. februára 2014, boli stanovené prioritné témy ako aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, kultúra, mládež, zeleň v meste, šport a zdravie. "Zároveň boli zvolení 9 členovia Koordinačnej rady, ktorá zabezpečuje efektívnu koordináciu procesu participatívneho rozpočtu, tak medzi jednotlivými tematickými skupinami, ako aj s orgánmi mesta," uviedol Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady.

Zapojiť sa do procesu participatívneho rozpočtu je možné viacerými spôsobmi. Stačí mať len nápad, podnet a podeliť sa s ním na stretnutí s niektorou z participatívnych pracovných skupín. "Na stretnutí sa spracujú vaše podnety a návrhy a pripravia sa do podoby projektových zámerov. Participatívna skupina vám pomôže vypracovať projekt, s ktorým sa môžete uchádzať o priazeň spoluobčanov. Formulár na podanie projektového návrhu nájdete na webstránke pr.banskabystrica.sk v záložke Ako sa zapojiť," dopĺňa Peter Fehér, člen Koordinačnej rady.

Návrhy projektov možno podať do 15. apríla 2014. Maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 5 000 eur. Druhé diskusné fórum sa uskutoční v Cikkerovej sieni na radnici 22. mája 2014. Na tomto fóre budú projekty odprezentované a prebehne o nich hlasovanie. Potom bude možné hlasovať za projekty aj na Mestskom úrade – na mieste prvého kontaktu. V polovici júna sa zverejnia podporené projekty. Tie bude Mesto Banská Bystrica následne realizovať od júla do decembra 2014.

V tematických skupinách pripravujú občania zaujímavé projekty. Plánovaný projekt tematickej skupiny Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj sa týka sieťovania neziskových organizácií, aktivít počas Týždňa dobrovoľníctva a propagácie participatívneho rozpočtu. Členovia tematickej skupiny Kultúra sa rozhodli spraviť jeden spoločný projekt. "Jeho súčasťou budú podujatia, ktoré sa uskutočnia v priebehu najmä letných mesiacov, budú zahŕňať sériu autorských čítaní, pravidelné filmové večery či koncerty populárnej i klasickej hudby, pričom sa počíta s rozšírením aktivít aj mimo centra mesta," približuje Marek Štrajánek z tematickej skupiny Kultúra.

Ako uvádza Eva Ščepková z tematickej skupiny Zeleň v meste, "plánované projekty sa týkajú zveľadenia a rozšírenia aktivít v Parku pod pamätníkom SNP, oživenia zabudnutých parčíkov, ako je napr. parčík kráľovnej Sissy pred Medeným Hámrom alebo park pred Hungariou a tiež tvorbe komunitných záhrad v meste Banská Bystrica."

Finančné prostriedky je možné použiť na nákup materiálu, ako napr. interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, náradia, informačných tabúľ, drevín a sadeníc. Z participatívneho rozpočtu je možné získať finančné prostriedky aj na služby, ako napríklad organizovanie športových, kultúrnych podujatí a údržbu športových priestorov, verejnej zelene, ciest a chodníkov, vrátane značenia turistických chodníkov.

V piatok 21. marca 2014 bola vyhlásená fotografická súťaž na tému Banská Bystrica – lepšie, krajšie, zdravšie v roku 2014. Obyvatelia Banskej Bystrice môžu zasielať do 20. apríla fotografiu/fotografie miesta alebo podujatia, ktoré by už v druhom polroku 2014 mohlo byť lepšie, krajšie, zdravšie práve vďaka Participatívnemu rozpočtu. Fotografie budú zverejnené v galérii na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre BB. Cenu sympatie (unikátny kaleidoskop s pretekačkou) získa autor/autorka fotografie s najväčším počtom označení "páči sa mi" na Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre BB.

Autori zaslaním fotografie súhlasia s bezodplatným použitím diela, jeho verejným rozširovaním a vystavovaním pri zachovaní osobnostných práv v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití diela rozhodne Koordinačná rada pre Participatívny rozpočet, ktorá môže tiež vylúčiť dielo, ktoré by boli v rozpore s morálkou a dobrými mravmi.

Viac informácií nájdete na pr.banskabystrica.sk a www.facebook.com/groups/PRpreBB.

Foto: Peter Fehér

Zdroj: Copyright © BBonline.sk http://bbonline.sk/pripravu-participativneho-rozpoctu-spestri-fotosutaz/

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Participatívnym rozpočtom bude žiť aj Facebook: Fotkami môžete povedať, čo v meste podporiť!

Autor/ka: Jakub Forgács

Aj vďaka participatívnemu rozpočtu môže byť z Banskej Bystrice lepšie, krajšie a zdravšie mesto. Ľudia majú príležitosť, navrhnúť svojimi fotografiami, ktoré miesto alebo podujatie pod Urpínom by z neho malo byť podporené. Hrajú pritom aj o unikátnu spoločenskú hru o Bystrici.

Úloha občanov nekončí účasťou na voľbách raz za štyri roky. Participatívny rozpočet im umožňuje priamo sa zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách ty´kajúcich sa ich mesta či mestskej štvrte. Mesto Banská Bystrica vyčlenilo na prvy´ rok participatívneho rozpočtu sumu 19 455 eur.

Lepšie, krajšie, zdravšie vďaka participatívnemu rozpočtu

Dnes bola vyhlásená fotografická súťaž na tému Banská Bystrica – lepšie, krajšie, zdravšie v roku 2014. Obyvatelia Banskej Bystrice môžu na adresu prprebb@gmail.com zasielať do 20. apríla fotografiu alebo fotografie (maximálne tri) miesta alebo podujatia, ktoré by už v druhom polroku 2014 mohlo byť lepšie, krajšie, zdravšie práve vďaka participatívnemu rozpočtu.
Fotografie budú zverejnené v galérii na facebookovej stránke participatívneho rozpočtu. Cenu sympatie (unikátny kaleidoskop s pretekačkou) získa autor alebo autorka fotografie s najväčším počtom označení „páči sa mi". Piati autori vylosovaných fotografií budú odmenení spoločenskou hrou o Banskej Bystrici a mestskými suvenírmi.

Ako sa zapojiť do participatívneho rozpočtu?

Zapojiť sa do procesu participatívneho rozpočtu je možné viacery´mi spôsobmi. Stačí mať len nápad, podnet a podeliť sa s ním na stretnutí s niektorou z participatívnych pracovny´ch skupín. "Na stretnutí sa spracujú vaše podnety a návrhy a pripravia sa do podoby projektovy´ch zámerov. Participatívna skupina vám pomôže vypracovať projekt, s ktory´m sa môžete uchádzať o priazeň spoluobčanov. Formulár na podanie projektového návrhu nájdete na stránke participatívneho rozpočtu," uviedol Peter Fehér, člen Koordinačnej rady.

Návrhy projektov možno podať do 15. apríla. Maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 5 000 eur. Druhé diskusné fórum sa uskutoční v Cikkerovej sieni na radnici 22. mája. Na tomto fóre budú projekty odprezentované a prebehne o nich hlasovanie. Potom bude možné hlasovať za projekty aj na Mestskom úrade – na mieste prvého kontaktu. V polovici júna sa zverejnia podporené projekty. Tie bude mesto Banská Bystrica následne realizovať od júla do decembra 2014.

Zdroj: Global24 http://bystrica.dnes24.sk/participativnym-rozpoctom-bude-zit-aj-facebook-fotkami-mozete-povedat-co-v-meste-podporit-172529

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Do rozdeľovania mestských peňazí v Banskej Bystrici sa možno zapojiť už od pätnástich rokov.

Časť rozpočtu mesta Banská Bystrica budú v tomto roku historicky prvýkrát rozdeľovať priamo aktívni občania. Umožňuje im to takzvaný participatívny rozpočet, ktorý ako prvok priamej demokracie zaviedla Banská Bystrica po Bratislave a Ružomberku ako tretie mesto na Slovensku.

Aj pätnásťroční

Tento rok budú môcť Banskobystričania priamo rozhodnúť o použití sumy 25 centov na obyvateľa mesta, čiže spolu o takmer 20-tisíc eurách. Spôsob prerozdelenia vyčlenenej sumy určuje štatút participatívneho rozpočtu, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo na poslednom vlaňajšom zasadnutí.

Unikátom Banskej Bystrice je, že do rozhodovania o participatívnom rozpočte sa budú môcť zapojiť občania už od veku 15 rokov.

Ako uviedol nezávislý mestský poslanec Vladimír Pirošík, ktorý participatívny rozpočet navrhol a presadil v mestskom zastupiteľstve, o rozdelení vyčlenenej sumy v danom roku budú občania rozhodovať na dvoch diskusných fórach. Prvé bude bývať v januári alebo februári a rozhodne sa na ňom, na ktoré oblasti – napríklad životné prostredie, šport, kultúru či sociálne veci – sa suma rozdelí a aká bude maximálna podpora na jednotlivé projekty.

Podľa týchto pravidiel si žiadatelia pripravia jednotlivé projekty, o ktorých podpore sa bude hlasovať na druhom diskusnom fóre ešte v prvom polroku daného roka. Tí, ktorí sa nebudú môcť na fóre zúčastniť, budú môcť o podpore pre predložené projekty hlasovať nasledujúcich 15 dní do urny v klientskom centre mestského úradu. V druhom polroku roka sa budú podporené projekty realizovať, na konci roka sa prípadne uskutoční ďalšie fórum s ich vyhodnotením.

Diskusné fórum

„Chcem veriť, že participatívny rozpočet pomôže obnoviť dôveru medzi občanmi mesta a ich reprezentáciou. V tom zmysle, že ľudia dostanú pocit, že na ich názore záleží. Že si môžu tvarovať podobu svojho mesta. Zatiaľ len do výšky 20-tisíc eur, ale ak ľudia prejavia o takéto spolupodieľanie sa na tvorbe rozpočtu záujem, určite v ňom budeme pokračovať aj s vyššou sumou," uviedol Pirošík.

Pripomenul, že historicky prvé diskusné fórum k participatívnemu rozpočtu bude 13. februára.

Participatívny rozpočet poznajú v množstve samospráv na svete. Prvýkrát ho zaviedlo brazílske mesto Porto Alegre v roku 1989. Podľa Pirošíka skúsenosti z Bratislavy a Ružomberka ukazujú, že ľudia majú záujem zapájať sa touto formou do života mesta.

Celkový vlaňajší rozpočet Banskej Bystrice počítal s príjmami a výdavkami na úrovni zhruba 48 miliónov eur.

 

Zdroj: Prevzaté z: http://bystrica.sme.sk/